Spet je leto naokrog in vljudno vas vabimo, da se udeležite devete redne skupščine našega društva. Skupščina se bo pričela v četrtek, 5. decembra 2019 ob 17.00 v sejni sobi Pedagoškega inštituta (Gerbičeva 62, Ljubljana) z ugotavljanjem prisotnosti.

V nadaljevanju bo najprej potekala okrogla miza pod naslovom »Raziskovanje med politiko in znanostjo v zadnjih štirih desetletjih«. Po njenem zaključku, predvidoma okrog 18.00, se bo pričelo redno delo skupščine z naslednjim dnevnim redom: 

  1. Sprejem dnevnega reda in imenovanje delovnih teles
  2. Poročilo predsednice o delu v letu 2019 z razpravo
  3. Poročilo blagajnika za leto 2019 z razpravo
  4. Sprejem predloga programske usmeritve in letnega programa dela SLODRE za 2020
  5. Sklep o določitvi višine članarine za leto 2020
  6. Sprejem predloga finančnega načrta za leto 2020
  7. Razno