default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

Vsebina

DRUŠTVENE NOVICE

3. nacionalna znanstvena konferenca »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Mednarodno sodelovanje kot podpora vzgoji in izobraževanju«

Vabilo k prijavi na razpis za nagrade Pedagoškega inštituta in SLODRE

Se vidimo na konferenci ECER 2018

DOMAČE NOVICE

Projekt ETTECEC na Pedagoškem inštitutu

Nova študija omrežja Eurydice: Kariera učiteljev v Evropi: dostop, napredovanje in podpora

Vloga inkluzivnega pedagoga v vzgoji in izobraževanju - konferenčni zbornik

TUJE NOVICE

Elsevier škoduje evropski znanosti?

Publikacija: Mentorstvo doktorandom

Popularnost odprtih izobraževalnih virov

E-knjiga: Education across Europe: A Visual Conversation

EASSH dokument o stališčih za vrh EOSC

RAZPISI

Javni razpis Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018–2021

EERJ razpis: Spretnosti 21. stoletja: načrtovanje učnih okolij za doseganje učnih rezultatov?

Razpis ARRS za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko

Razpis ARRS za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike

Studia Paedagogica vabi k oddaji člankov

Melbourne Graduate School of Education, Avstralija, podoktorski raziskovalni sodelavec

Dve prosti delovni mesti za MR na Pedagoškem inštitutu

Posebna izdaja: European Journal of Higher Education

MEDNARODNE KONFERENCE

Konferenca: How do teachers learn? Cartographic Approaches on Teachers’ Corporeal, Ecological and Nomadic Learning

8. mednarodna znanstvena konferenca IEA: Razlike, ki naredijo razliko

EC-TEL 2018

 

DRUŠTVENE NOVICE

3. nacionalna znanstvena konferenca »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Mednarodno sodelovanje kot podpora vzgoji in izobraževanju«

Vabimo vas k prijavi na 3. nacionalno znanstveno konferenco »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Mednarodno sodelovanje kot podpora vzgoji in izobraževanju« v soorganizaciji Pedagoškega inštituta, SLODRE ter CMEPIUSa. Konferenca bo potekala 25. Septembra 2018 v prostorih Znanstveno raziskovalnega centra SAZU (Novi trg 2, Ljubljana). Na konferenci bosta kot vabljeni predavateljici sodelovali prof. Tone Kvernbekk, PhD (Univerza v Oslu) ter dr. Renata Salecl (Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti). Na konferenco se lahko prijavite TUKAJ.

Vabilo k prijavi na razpis za nagrade Pedagoškega inštituta in SLODRE

Komisija za priznanja in nagrade Pedagoškega inštituta, v sodelovanju s Slovenskim društvom raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE), tudi za leto 2018 razpisuje:

  • Priznanje za najboljše doktorsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja
  • Priznanje za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja ter
  • Priznanje za življenjsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja.

Več o razpisu najdete TUKAJ. Rok za prijavo predlogov je 17. avgust 2018.

Se vidimo na konferenci ECER 2018

Konferenca ECER je tik pred vrati. Predkonferenca se prične 3. septembra in glavna konferenca 4 septembra. Letos nas bodo navdihovala naslednja vabljena predavanja: Marco Catarci (“Roma Tre” University), Marcella Milana (University of Verona), Thomas Popkewitz (University of Wisconsin-Madison) in Susan L. Robertson (University of Cambridge). Več o pragramu najdete tukaj: http://www.eera-ecer.de/ecer-2018-bolzano/ 

DOMAČE NOVICE

Projekt ETTECEC na Pedagoškem inštitutu

Na Pedagoškem inštitutu poteka Erasmus+ K2 projekt ETTECEC: »Zgodnja pozornost inkluziji otrok z motnjami avtističnega spektra v predšolsko vzgojo in varstvo«, ki traja od leta 2017 do leta 2019 in v katerega so vključene še institucije: Mi Hijo y Yo (Španija), Svetovalnica za avtizem (Slovenija), Autisme-Europe AISBL (Belgija), Schola empirica (Združeno kraljestvo)in Fakultní mateřská škola Sluníčko pod střechou při Pedf (Češka republika). V projektu s osredotočamo na razvoj izobraževanja in treninga vzgojiteljev s ciljem zmanjševanja razlik in spodbujanjem vključevanja vseh otrok. Razvijamo spletni trening za vzgojitelje, ki jim bo nudil potrebna znanja in kompetence, ki jih potrebujejo za vključevanje otrok z motnjami avtističnega spektra v dejavnosti v vrtcu in posledično zmanjševanje razlik v dosežkih med otroki.

Nova študija omrežja Eurydice: Kariera učiteljev v Evropi: dostop, napredovanje in podpora

Izšla je nova študija omrežja Eurydice o učiteljih, ki tokrat v središče postavlja kariero učiteljev – Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support (.pdf, en). Primerjalni pregled nacionalnih politik glede kariere učiteljev po Evropi, ki obsega podatke 43 izobraževalnih sistemov (države članice EU, Albanija, Bosna in Hercegovina, Švica, Makedonija, Islandija, Lihtenštajn, Črna gora, Norveška in Turčija), zajema analizo različnih vidikov učiteljskega poklica. Študija zajema primarno in splošno sekundarno izobraževanje. V primeru Slovenije torej obsega podatke o učiteljiv v osnovni šoli (primarno in nižje sekundarno izobraževanje) in v gimnazijah (splošno višje sekundarno izobraževanje). Podatki so za šolsko leto 2016/17.

Vloga inkluzivnega pedagoga v vzgoji in izobraževanju - konferenčni zbornik

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru je v mesecu septembru 2017 potekala 1. mednarodna znanstvena konferenca Vloga inkluzivnega okolja v vzgoji in izobraževanju, ki jo je organiziral Oddelek za temeljne pedagoške predmete Pedagoške fakultete UM v partnerskem sodelovanju z Visoko šolo za vzgojitelje in poslovne informatike Sirmium iz Sremske Mitrovice v Srbiji ter revijo Educa. V okviru konference je nastala znanstvena monografija, v kateri je predstavljenih 25 recenziranih izvirnih in preglednih znanstvenih prispevkov. Več: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/337

TUJE NOVICE

Elsevier škoduje evropski znanosti? 

Guardian je nedavno objavil zanimiv članek izpod peresa Jona Tennanta, paleontologa in aktivista odprte znanosti, ki opozarja na dvomljivo odločitev Evropske komisije s področja odprte znanosti. Komisija je namreč uvedla Open Science Monitor za pomoč pri zagotavljanju podatkov o razvoju odprte znanosti v Evropi. V zvezi s tem ne bi smelo biti problemov, če se v metodoloških opombah ne bi razkrivalo nekaj čudnega pogleda. Podizvajalec za monitor je Elsevier, založnik in ponudnik podatkovnih analiz. Tennant opozarja, da Elsevier nima ravno dobrega ugleda, saj s profitnimi maržami okrog 37% prevladuje na tem področju, še slabše pa je, da obstajajo znaki precejšnje pristranskosti, ko gre za izdelke in storitve Elsevierja, kot so npr. Scopus, Mendeley in Analytics Plum. Te storitve zagotavljajo meritve za raziskovalce, kot so štetje citatov in delnice družbenih medijev, pa tudi platforme za izmenjavo podatkov in mreženje. Tennant omenja »na ducate komentarjev, ki kažejo na očitno pristranskost do Elsevierja«. Celoten članek lahko preberete tukaj: https://www.theguardian.com/science/political-science/2018/jun/29/elsevier-are-corrupting-open-science-in-europe

Publikacija: Mentorstvo doktorandom

Nemško univerzitetno združenje za podiplomsko usposabljanje (UniWIND / GUAT) je objavilo zanimivo publikacijo s področja doktorskega mentorstva, ki vsebuje priporočila in primere dobre prakse. Namen knjižice je, da pomaga tako univerzam kot tudi posameznim doktorskim mentorjem. Podrobnosti najdete na Doctoral Supervision. – Podobno knjigo so objavili tudi na katalonski univerzi Roviri Virgili; poglejte na Good Practices In Doctoral Supervision.

Popularnost odprtih izobraževalnih virov

Spletni časopis The Chronicle of Higher Education je objavil zanimivo informacijo, ki kaže, da so odprti izobraževalni viri med študenti veliko bolj priljubljeni kot med akademiki. Podrobnosti najdete tukaj: Infographic.

E-knjiga: Education across Europe: A Visual Conversation

EERA (Mreža 17) je izdala e-knjigo z naslovom "Education across Europe. A Visual Conversation" (NW17 2014), v kateri so zbrani prispevki vel kot 20-ih raziskovalcev iz različnih delov Evrope. E-knjigo se lahko brezplačno naloži: Burke, C., Grosvenor, I., Haenggeli-Jenni, B., Ribeiro de Castro, H., Tabacchi, E., Thyssen, G., & Verstraete, P. (Eds). Education across Europe: a visual conversation. Lisboa: EERA, Network 17

http://issuu.com/silviarodacouvaneiro/docs/education_across_europe/1

EASSH dokument o stališčih za vrh EOSC

V juniju se je EASSH predstavil na otvoritvi EOSC vrha. Namen dogodka je bil razmisliti o trenutnih dosežkih in tekočih prizadevanjih ter se posvetovati s ključnimi zainteresiranimi stranmi o operativnih in strateških vidikih. Ob tem je bil izdan dokument

http://www.eera-ecer.de/news/eassh-position-paper-for-the-eosc-summit/

RAZPISI

Javni razpis Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018–2021

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 43/2018 in na spletišču MIZŠ v rubriki Javni razpisi z dne 22. 6. 2018 je objavljen javni razpis Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018–2021. Primarni cilj tega javnega razpisa izboljšanje mobilnosti slovenskih visokošolskih učiteljev na izmenjavah na tujih visokošolskih institucijah, s čimer se spodbuja prožne oblike učenja. Pričakovan rezultat je torej povečan delež visokošolskih zavodov, ki izvajajo prožne oblike učenja, saj se spodbuja sodelovanje in povezovanje slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v mednarodnem prostoru, kar naj bi vodilo k večji odprtosti slovenskega visokega šolstva. Aktivno udejstvovanje in sodelovanje slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v mednarodnem akademskem okolju naj bi vodilo k razvoju kakovostnega in mednarodno primerljivega visokošolskega sistema.

Rok za prejem ponudb: 3. 9.2018 do 12:00.

EERJ razpis: Spretnosti 21. stoletja: načrtovanje učnih okolij za doseganje učnih rezultatov?

EERJ je objavil sprejema prispevke na temo načrtovanja učnih okoljih za doseganje učnih rezultatov:

http://www.eera-ecer.de/publications/eerj-eeras-journal/eerj-open-call-21st-century-skills-designing-learning-environments-to-reach-dispositional-learning-outcomes/

Razpis ARRS za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko

ARRS je objavil javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021. Rok za oddajo prijav je 5. september 2018 do 14.00. Več o razpisu: http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Japonska/razpisi/18/razp-japonska-19-21.asp

Razpis ARRS za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike

ARRS je objavil javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020. Rok za oddajo prijav je 5. september 2018 do 14.00. Več o razpisu: http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/drzave/ZDA/razpisi/18/razp-zda-18-20.asp

Studia Paedagogica vabi k oddaji člankov

Tema prihodnje izdaje Studia paedagogica-e so prehodi v izobraževalnem kontekstu. To pomembno in multidisciplinarno temo je mogoče osvetliti z vidika številnih znanstvenih področij (kot so izobraževanje, psihologija, sociologija, ekonomija, antropologija, etnografija), teoretičnih okvirjev ter metodoloških pristopov.

Posebna številka Studia Paedagogice bo objavljena v angleščini julija 2019. Rok za oddajo povzetkov je 31. avgust 2018, rok za polno besedilo je 30. oktober 2018. Povzetle in celotna besedila je treba poslati na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Več informacij: https://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/announcement

Melbourne Graduate School of Education, Avstralija, podoktorski raziskovalni sodelavec

Na Melbourne Graduate School of Education (Avstralija), ki je ena od vodilnih institucij na področju inovacij v izobraževanju, je objavila razpis za podoktorskega razsikovalnega sodelavca.

http://www.eera-ecer.de/job-offers/melbourne-graduate-school-of-education-australia-postdoctoral-research-fellow/

Dve prosti delovni mesti za MR na Pedagoškem inštitutu

Pedagoški inštitut razpisuje dve prosti delovni mesti za mlada raziskovalca oziroma mladi raziskovalki na področju:

edukacijskih ved/sociologije (razpis dostopen TUKAJ) in

psihologije (razpis dostopen TUKAJ).

Posebna izdaja: European Journal of Higher Education

European Journal of Higher Education je uvedel razprave, ki vsebuje dva ali tri kratke članke, ki v obliki kratke razprave obravnavajo nasprotujoča si ali dopolnilna stališča glede skupnega - aktualnega ali spornega vprašanja. Pričakuje se, da bodo prispevki temeljili na družboslovnih raziskavah, kjer bo teoretično znanje uporabljeno za razložitev nedavnega pojava in/ ali bodo vsebovali nedavno empirično podporo za trditve.

http://explore.tandfonline.com/cfp/ed/call-for-papers/rehe-si-cfp

MEDNARODNE KONFERENCE S PODROČJA EDUKACIJE

Konferenca: How do teachers learn? Cartographic Approaches on Teachers’ Corporeal, Ecological and Nomadic Learning

V Barceloni od 25. do 26. oktobra poteka konferenca z naslovom How do teachers learn? Cartographic Approaches on Teachers’ Corporeal, Ecological and Nomadic Learning. Rok za oddajo povzetka je 15. julij 2018.

http://www.eera-ecer.de/other-organisations-events/how-do-teachers-learn-cartographic-approaches-on-teachers-corporeal-ecological-and-nomadic-learning/

8. mednarodna znanstvena konferenca IEA: Razlike, ki naredijo razliko

Mednarodna raziskovalna konferenca IEA (IRC-2019) bo potekala med 26. in 28. junijem 2019 na Danski šoli za izobraževanje na Univerzi Aarhus v Københavnu na Danskem, nato pa bo potekala delavnica o analizi sekundarnih podatkov od 24. do 25. junija 2019 .

IEA IRC-2019 bo vzpostavil mednarodni forum za vse tiste, ki se ukvarjajo s podatki IEA študij, kjer bodo lahko predstavili svoje ugotovitve in si izmenjali mnenja o vprašanjih mednarodnih raziskav znanja v primerjalnem in globalnem kontekstu.

http://www.eera-ecer.de/other-organisations-events/8th-iea-international-research-conference/

EC-TEL 2018

Na konferenci EC-TEL 2018 z naslovom Lifelong technology enhanced learning: Dealing with the complexity of 21st century challenge v Leedsu od 3. Do 6. Septembra 2018 bo potekalo 11 delavnic:

http://www.ec-tel.eu/index.php?id=799

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000