default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

Vsebina

DRUŠTVENE NOVICE

Za nami je 3. nacionalna znanstvena konferenca Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju
Nagrajenci na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja za leto 2018
Okrogla miza SLODRE: Digitalna kompetenca učiteljev
Okrogla miza SLODRE: Izzivi čezmejnega sodelovanja in krepitev medkulturnosti

DOMAČE NOVICE

Podeljenih je enajst nagrad Republike Slovenije na področju šolstva
Odvila se je Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti!
Center za kognitivno znanost je obiskala dr. Claire Petitmengin
PI pogovori: TOY PLUS: Skupaj stari in mladi (medgeneracijski pristop)
Nova številka CEPS Journal

TUJE NOVICE

Nova pobuda za zagotovitev povsem odprtega dostopa do znanstvenih objav
Nizozemski kodeks ravnanja za integriteto v raziskovanju
EERJ vabi k oddaji prispevka na temo: Niklas Luhmann and education: observing world society

EERA NOVICE

Joe O'Hara – novi predsednik Evropskega društva raziskovalcev na področju edukacije EERA
Odprto pismo madžarskemu ministru za človeške vire
EERA vabi k prijavi projektov (Network Projects)

RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020
4. razpis Interreg Območje Alp
Odprte so prijave za mesto mladega raziskovalca na Roskilde Universitet
Odprte so prijave za post-doc raziskovalno mesto na Roskilde Universitet

MEDNARODNE KONFERENCE

2. svetovna konferenca s področja edukacije WCEDU
LICE-2018 konferenca v Cambridgeu
21. mednarodna konferenca s področja edukacije v Grčiji
EARLI bienale v Aachnu

 

DRUŠTVENE NOVICE

Za nami je 3. nacionalna znanstvena konferenca Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju

Tudi letos so Pedagoški inštitut, Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije ter Center Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja organizirali 3. nacionalno znanstveno konferenco ‘Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju’, ki je letos nosila podnaslov ‘Mednarodno sodelovanje kot podpora vzgoji in izobraževanju’. Osnovni cilj nacionalne znanstvene konference je bila diseminacija rezultatov raziskav ter izmenjava izkušenj, identifikacija ključnih problemov, izzivov in ovir v vzgoji in izobraževanju ter spodbujanje in razvoj raziskovanja nasploh. Letošnja konferenca je še posebej izpostavila vlogo in pomen mednarodnega sodelovanja kot podpore vzgoji in izobraževanju, pri čemer pa je ostala odprta tudi za vse druge pristope in usmeritve. Na konferenci sta kot vabljeni predavateljici sodelovali prof. Tone Kvernbekk, PhD, z Univerze v Oslu ter dr. Renata Salecl z Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti. Konferenca je potekala 25. septembra 2018 v prostorih Znanstveno raziskovalnega centra SAZU. Na njej se je predstavilo 75 referatov, konferenco pa je obiskalo nekaj več kot 140 slušateljev.

Nagrajenci na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja za leto 2018

Na 3. nacionalni znanstveni konferenci »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju«, ki je potekala 25. septembra 2018 v Ljubljani, je komisija za priznanja in nagrade Pedagoškega inštituta v sodelovanju z društvom SLODRE podelila tudi priznanja na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja za leto 2018. Letošnji nagrajenci so bili: dr. Monika Mithans, ki je prejela Priznanje za najboljše doktorsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja za leto 2018, dr. Amalija Žakelj (Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem), ki je prejela Priznanje za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja za leto 2018, ter dr. Darko Štrajn (Pedagoški inštitut), ki je prejel Priznanje za življenjsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja za leto 2018.

Okrogla miza SLODRE: Digitalna kompetenca učiteljev

Pedagoška fakulteta UM ter društvo SLODRE Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije organizirata okroglo mizo na temo “Digitalna kompetenca učiteljev”, ki bo 17. 10. 2018 ob 17. uri v prostorih Pedagoške fakultete UM (P 1.45). Na okrogli mizi, ki jo bo koordiniral dr. Samo Fošnarič se bomo poskušali dotakniti:  (i) vloge informacijsko komunikacijske tehnologije v sodobni šoli; (ii) razmerja med vrhunsko tehnologijo in njenimi didaktičnimi učinki v učnem procesu; (iii) vertikalnega povezovanja in nadgrajevanja uporabe IKT v slovenskih šolah. Problematiko bodo predstavili naslednji raziskovalci: dr. Alenka Lipovec, PEF UM - IKT v zgodnjem izobraževanju in dr. Marjan Krašna, FF UM in dr. Igor Pesek, FNM UM  - IKT soba pobega.  Vljudno vabljeni.

Okrogla miza SLODRE: Izzivi čezmejnega sodelovanja in krepitev medkulturnosti

Vabimo vas na okroglo mizo z naslovom: Izzivi čezmejnega sodelovanja in krepitev medkulturnosti, ki bo potekala 14. novembra ob 16. uri na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Na njej bodo spregovorile dr. Zaira Vidau (Projekt EDUKA2 o čezmejnem upravljanju izobraževanja), dr. Matejka Grgič (Učno gradivo za šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji – Izhodišča in cilji), Norina Bogatec (Čezmejni razredi na meji med Slovenijo in Italijo), doc. dr. Sara Brezigar (»Lažeš, kradeš, bolhe ješ. V šolo hodiš, nič ne veš.« o oblikovanju didaktičnega gradiva za posredovanje in utrjevanje vsakdanje rabe slovenskega jezika v vrtcih in prvih razredih osnovne šole), izr. prof. dr. Silva Bratož (predstavitev dveh projektov na področju večjezičnosti in večkulturnosti: MHEEB, Erasmus + in JEŠT, projekt ESS), doc. dr. Maja Mezgec (o čezmejnih študentih) in doc. dr. Barbara Baloh (Vseživljenjsko izobraževanje vzgojiteljev, učiteljev in profesorjev v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji). Vljudno vabljeni.

DOMAČE NOVICE

Podeljenih je enajst nagrad Republike Slovenije na področju šolstva

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 4. oktobra 2018 podelilo nagrade Republike Slovenije na področju šolstva, ki jih podeljujejo za življenjsko delo in za izjemne dosežke v vzgoji in izobraževanju na enajstih področjih. Letošnji prejemniki in prejemnice nagrad so: Tatjana Gulič, nagrada za življenjsko delo na področju osnovnega šolstva; Darja Štiherl, nagrada za življenjsko delo na področju srednjega šolstva; Zdenka Keuc, nagrada za izjemne dosežke na področju srednjega šolstva; mag. Bogdan Zdovc, nagrada za izjemne dosežke na področju srednjega šolstva; Alojz Razpet, nagrada za izjemne dosežke na področju višjega šolstva; dr. Zdenko Kodelja, nagrada za življenjsko delo na področju visokega šolstva; dr. Saša Aleksij Glažar, nagrada za življenjsko delo na področju visokega šolstva; dr. Metod Resman, nagrada za življenjsko delo na področju visokega šolstva; dr. Mitja Krajnčan, nagrada za izjemne dosežke na področju visokega šolstva; mag. Tanja Vilič Klenovšek, nagrada za izjemne dosežke na področju izobraževanja odraslih in dr. Vladimir Wakounig, nagrada za izjemne dosežke na področju zamejskega šolstva. Izpostavljamo in posebej čestitamo dr. Zdenku Kodelji ter dr. Vladimirju Wakounigu.

Odvila se je Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti!

V okviru letošnje Evropske noči raziskovalcev s podnaslovom Humanistika, to si ti! so sodelavci s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani razpravljali na okrogli mizi Etika v raziskovanju, ki jo je vodila Renata Dacinger, urednica in voditeljica oddaje Ugriznimo znanost na TV Slovenija. V okviru projekta so se odvili še številni drugi dogodki in delavnice. Več o projektu si lahko preberete na tej povezavi.

Center za kognitivno znanost je obiskala dr. Claire Petitmengin

Septembra je Ljubljano obiskala dr. Claire Petitmengin, kognitivna znanstvenica in utemeljiteljica vodilne metode za raziskovanje doživljanja mikrofenomenologije, ki jo v svojem delu uporablja za raziskovanje vrste doživljajskih procesov, od izkustev, povezanih z epileptičnimi napadi, do doživljanja vznika intuicije. V istem dnevu sta se pod taktirko Društva za razvijanje čuječnosti odvila dva pogovora s profesorico – odprt pogovor s slovenskimi raziskovalci s področja fenomenologije in raziskovanja čuječnosti ter javni pogovor Čuječnost v znanosti v Cankarjevem domu.

PI pogovori: TOY PLUS: Skupaj stari in mladi (medgeneracijski pristop)

V ponedeljek, 15. 10., ob 19.00 vas vabimo na PI pogovore na temo medgeneracijskega sodelovanja z naslovom TOY PLUS: Skupaj stari in mladi (medgeneracijski pristop). Z nami bodo Mateja Mlinar in Petra Bozovičar (Pedagoški inštitut, Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom), Janja Lesjak in Katja Ploj (OŠ Frana Metelka Škocjan), Petra Roj (Vrtec Pobrežje Maribor), Anja Kandus (Vrtec Hansa Christiana Andersena Ljubljana) in Nataša Rupnik (Simbioza Genesis). Dogodek bo potekal v Trubarjevi hiši literature. Vljudno vabljeni!

Nova številka CEPS Journal

Izšla je nova številka Revije Centra za študij edukacijskih strategij (CEPS) (let. 8, št. 3, 2018), ki izhaja na Pedagoški fakulteti UL. V njej si lahko preberete prispevke s tematskega področja Transnational Perspectives of Transformative Teacher Learning in an Emerging Europe. Objavljena sta tudi dva VARIA prispevka in dve recenziji knjig. Prispevki so v celoti dostopni na spletni strani revije: https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj/issue/view/32.

TUJE NOVICE

Nova pobuda za zagotovitev povsem odprtega dostopa do znanstvenih objav

Organizacija Science Europe je pod imenom Plan S objavila novo pobudo za zagotovitev povsem odprtega dostopa do znanstvenih objav. Pobudo podpirata Evropska komisija in znanstveni svet Evropskega raziskovalnega sveta (ERC). Več na povezavi.

Nizozemski kodeks ravnanja za integriteto v raziskovanju

Nizozemska nacionalna združenja visokošolskih in raziskovalnih institucij so združila moči in v nizozemščini ter angleščini objavila "Kodeks ravnanja za integriteto v raziskovanju". Kakor drugje, je tudi nizozemska raziskovalna skupnost imela svoje incidente s senčnimi ali očitnimi nepravilnostmi v raziskovalni sferi, prav tako se občutijo nenehno naraščajoči "publish-or-perish" pritiski. Kodeks artikulira načela in standarde za dobro raziskovalno prakso, dolžnost skrbnega ravnanja institucij ter ukrepe in sankcije v primerih neskladnosti. Kodeks je zavezujoč na podlagi samoregulacije in ga sprejmejo organi visokošolskih in raziskovalnih ustanov. K sprejemu so vabljene tudi zasebne organizacije, vključene v raziskave. Več na povezavi.

EERJ vabi k oddaji prispevka na temo: Niklas Luhmann and education: observing world society

Zainteresirani avtorji povzetke prispevkov na temo izobraževanja v okviru Luhmannove sistemske teorije pošljite na e-poštni naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Rok oddaje povzetka je 1. november 2018. Več informacij je dostopnih na tej povezavi.

EERA NOVICE

Joe O'Hara – novi predsednik Evropskega društva raziskovalcev na področju edukacije EERA

Mesto predsednika EERA-e je s septembrom zasedel prof. dr. Joe O'Hara z Inštituta za edukacijo Dublin City University (DCU). V svoji karieri je deloval kot učitelj na Irskem in v Zimbabveju, raziskovalec, administrator in zunanji ocenjevalec. Zanimajo ga vrednotenje v izobraževanju, zagotavljanje kakovosti, kulturno odzivno ocenjevanje, vodenje in zgodnje izobraževanje učiteljev. Več na povezavi.

Odprto pismo madžarskemu ministru za človeške vire

Predsednik Joe O'Hara je v imenu EERA-e madžarskemu ministru za človeške vire poslal odprto pismo, v katerem je izrazil svojo skrb zaradi napovedanega zakona, s katerim bi na Madžarskem ukinili akreditacijo drugostopenjskih programov s področja študij spola. Pismo si lahko preberete tukaj.

EERA vabi k prijavi projektov (Network Projects)

EERA vabi k prijavi projektov do višine 5000 evrov, pri čemer sofinancira najem prostorov, nastanitev, pogostitev, DDV, potne in administrativne stroške. Rok prijav je 1. november 2018. Več na povezavi.

RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije objavlja Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020. Namen razpisa je sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih (izhajajo najmanj enkrat letno) znanstvenih publikacij, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj. Javni razpis obsega izdajanje domačih periodičnih znanstvenih publikacij v tiskani oziroma spletni obliki s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in naravoslovno-matematičnih ved. Znanstvene publikacije morajo ustrezati veljavnim in mednarodnim bibliografskim in tehniškim standardom za znanstveni tisk in serijske publikacije. Več na povezavi. Rok za prejem elektronskih in papirnih vlog: 29. 10. 2018 do 14.00 ure.

4. razpis Interreg Območje Alp

Program Interreg Območje Alp je 19. 9. objavil četrti razpis za prijavo projektov s področja trajnostnega razvoja alpskih dežel. Razpis je dvostopenjski, rok za oddajo prijavnic na prvi stopnji je 12. 12. 2018. Vse informacije o razpisu najdete na spletni strani programa.

Odprte so prijave za mesto mladega raziskovalca na Roskilde Universitet

Na danski univerzi Roskilde Universitet poteka razpis za mladega raziskovalca na področju problemsko usmerjenega projektnega učenja z naslovom Problem-oriented project learning (PPL) in a contemporary educational philosophy and learning theoretical perspective. Začetek raziskovalnega projekta je 1. januar 2019, projekt pa naj bi trajal 3 leta. Rok za prijavo je 22. oktober 2018. Več informacij je dostopnih na tej povezavi.

Odprte so prijave za post-doc raziskovalno mesto na Roskilde Universitet

Na danski univerzi Roskilde Universitet poteka razpis za post-doc raziskovalno mesto na področju merjenja učinkov problemsko usmerjenega projektnega učenja. Začetek nastopa pozicije je 1. januar 2019, projekt pa je omejen na 2 leti. Rok za prijavo je 17. oktober 2018. Več informacij je dostopnih na tej povezavi.

MEDNARODNE KONFERENCE S PODROČJA EDUKACIJE

2. svetovna konferenca s področja edukacije WCEDU

Druga svetovna konferenca s področja edukacije WCEDU z naslovom Modern education for the world of future  bo letos potekala v Colombu na Šri Lanki od 28. do 29. novembra. Konferenca je namenjena raziskovalcem, učiteljem, administrativnim delavcem in izvajalcem politik, ki jih zanima zagotavljanje kakovosti, enakopravnosti in učinkovitosti izobraževalnih inštitucij. Rok za oddajo povzetka je 14. oktober 2018. Več na povezavi.

LICE-2018 konferenca v Cambridgeu

London International Conference on Education 2018 bo letos potekala v Cambridgeu od 10. do 13. decembra. Namenjena je raziskovalcem in praktikom s širokega področja edukacije z namenom pridobivanja vpogleda v najnovejša znanstvena spoznanja s področja in mreženje z drugimi strokovnjaki. Rok za prijavo kot udeleženci: 12. november 2018. Več na povezavi.

21. mednarodna konferenca s področja edukacije v Grčiji

21. mednarodna konferenca s področja edukacije, ki jo organizira ATINER (Atenski inštitut za izobraževanje in raziskovanje), bo potekala v Atenah od 20. do 23. maja 2019. Rok za oddajo povzetka je 22. oktober 2018. Več informacij na povezavi.

EARLI bienale v Aachnu

18. konferenca Evropske zveze za raziskovanje učenja in poučevanja (EARLI) na temo "Thinking Tomorrow's Education: Learning from the past, in the present and for the future". bo potekala med 12. in 16. avgustom 2019 v Aachnu. Rok za oddajo povzetka je 30. oktober 2018. Več informacij na povezavi.

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000