default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

OECDjev Center za edukacijske raziskave in inovacije (CERI) je nedavno izdal študijo z naslovom Measuring Innovation in Education 2019: WHAT HAS CHANGED IN THE CLASSROOM?, ki bo gotovo zanimala širše strokovno občinstvo, tako po svetu kot tudi v Sloveniji – pri nas ne nazadnje tudi zato, ker je v tej študiji Slovenija med 19 drugimi državami znova uvrščena dokaj visoko.

Izhodišče študije je v prepričanju, da je merjenje in razumevanje inovativnosti v izobraževanju bistvenega pomena za izboljšanje kakovosti izobraževalnega sektorja. Zato je treba preučiti, ali in kako se prakse v učilnicah spreminjajo in kako učenci uporabljajo učne vire. Vedeti bi morali veliko več o tem, kako učitelji spreminjajo svoje prakse strokovnega razvoja, kako se šole spreminjajo, kako se povezujejo s starši ipd.; na splošno pa bi bilo treba odgovoriti na vprašanje, v kolikšni meri so spremembe in inovacije dejansko povezane z boljšimi rezultati izobraževanja.

Poročilo o raziskavi analizira okrog 150 izobraževalnih praks, pri čemer se naslanja na podatke iz raziskav, kakršna je PISA ipd. Poročilo opozarja na sistemske inovacije v osnovnem in srednješolskem izobraževanju s poudarkom na pedagoških inovacijah. Osrednja vprašanja, na katera se osredotoča, so na primer: Ali se je uporaba učne tehnologije razširila? Ali je ocenjevanje v pedagoških praksah postalo bolj pomembno? Ali dosegajo učenci pri svojem učenju boljše rezultate? Ali šole od njih še vedno pričakujejo predvsem pomnjenje dejstev in postopkov? Ali učitelji vključujejo učence v dejavnosti vzajemnega učenja? Poročilo vsebuje tudi nekaj predhodnih ugotovitev o povezavah med inovacijami in uspešnostjo izobraževanja.

Na okrogli mizi, ki jo je CERI organiziral 28. januarja, se je znaten del strokovne razprave vrtel okrog vprašanja metodologije tovrstnih raziskav. O tem bo stroka vsekakor morala še resno razmisliti, zato številčnih podatkov in »lestvic« iz te študije nikakor ne gre jemati kot »suhega zlata«, pač pa kot raziskovalni in strokovni izziv.

Celotna študija se nahaja na naslovu https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264311671-en.pdf?expires=1549019811&id=id&accname=guest&checksum=356E1B3EF6EC047B8D9DAC306ACF2BA6

Dostop do poudarkov iz študije, ki se navezujejo na Slovenijo (in nekatere druge države), se nahajajo na naslovu http://www.oecd.org/education/ceri/measuring-innovation-in-education-2019-9789264311671-en.htm.

Gl. tudi spletno stran Eurydice – Slovenija: http://www.eurydice.si/novice/zadnje-novice/oecd-studija-o-merjenju-inovativnosti-v-izobrazevanju-kaj-se-je-se-je-spremenilo-v-ucilnicah/.

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000