default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

Vsebina

DRUŠTVENE NOVICE
- 4. nacionalna znanstvena konferenca Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju
- Priznanja Pedagoškega inštituta in društva SLODRE

DOMAČE NOVICE
- Posvet: Inovativne in prožne oblike učenja in poučevanja - izzivi in priložnosti
- Okrogla miza: Refleksija šolskega prostora: vidiki strok
- Posvet Komisije za enake možnosti na področju znanosti
- Pedagoški inštitut sodeluje v projektu STAIRS
- Pedagoška fakulteta v Ljubljani sodeluje v projektu Coding4Girls
- Tematske številke revije Šolsko polje
- PI pogovori: Težave s kanoni: med literarnimi zgodovinami in učnimi načrti

TUJE IN EERA NOVICE
- 101 ideja o prihodnosti raziskovanja
- Odprt razpis za organizacijo EERA poletne šole
- Volitve za generalno sekretarko EERE
- Nova članica EERE: LuxERA

RAZPISI
- ARRS Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo

MEDNARODNE KONFERENCE
- Mednarodna konferenca: Obrazi raznojezičnosti v evropskih izobraževalnih kontekstih
- Mednarodna konferenca TEPE
- WERA 2019 znanstvena konferenca
- Mednarodni kongres humanistike in družboslovja

 

DRUŠTVENE NOVICE

Vabilo na 4. nacionalno znanstvena konferenca Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju

Tudi letos Pedagoški inštitut (PI), Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE) ter Center Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) organizirajo 4. znanstveno konferenco ‘Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju’, ki letos nosi podnaslov ‘Mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja’, kar pa, seveda, ne izključuje prispevkov, ki naslavljajo druge teme. Konferenca bo potekala dva dni, in sicer v sredo, 18.9., in četrtek, 19.9.2019, v prostorih Znanstveno raziskovalnega centra SAZU (Novi trg 2, Ljubljana). Na konferenci bosta kot vabljena predavatelja sodelovala dr. Paul Stubbs, z Ekonomskega inštituta v Zagrebu ter prof. dr. Pavel Zgaga s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Rok za prijavo oz. oddajo povzetka prispevka je 15. april. Več o konferenci si lahko preberete na spletni strani konference: https://www.pei.si/konferenca/

Priznanja Pedagoškega inštituta, v sodelovanju s Slovenskim društvom raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE)

Komisija za priznanja in nagrade Pedagoškega inštituta, v sodelovanju s Slovenskim društvom raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE), tudi za leto 2019 razpisuje: (i) Priznanje za najboljše doktorsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja; (ii) Priznanje za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja ter (iii) Priznanje za življenjsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja. Rok za prijavo predlogov je 16. avgust 2019. Priznanja bodo podeljena na znanstveni konferenci Pedagoškega inštituta, SLODRE in CMEPIUS, ki poteka med 18. in 19. septembrom 2019.

 

DOMAČE NOVICE

Posvet: Inovativne in prožne oblike učenja in poučevanja - izzivi in priložnosti

Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu sodelujejo v projektu Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo (INOVUP). Namen je izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja z uvedbo prožnejših oblik učenja in poučevanja ter krepitev prenosa spretnosti in znanj na študente. V okviru projekta se izvaja analizo stanja na tem področju ter usposabljanja za visokošolske učitelje in strokovne sodelavce. V Portorožu je 7.2.2019 pod okriljem projekta INOVUP potekal posvet z naslovom Inovativne in prožne oblike učenja in poučevanja - izzivi in priložnosti, kjer so udeleženci razpravljali o dosežkih, priložnostih in izzivih pri razvoju sodobnih oblik učenja in poučevanja v visokem šolstvu.

Okrogla miza: Refleksija šolskega prostora: vidiki strok

Vabimo vas na tretjo v ciklu okroglih miz o refleksiji šolskega prostora, ki jih organizira Oddelek za socialno pedagogiko Pedagoške fakultete v Ljubljani. Tokratna okrogla miza se bo odvijala v petek, 22. marca 2019 ob 11.15 (do okvirno 13h) v sobi 048, pritličje PEF. Na okrogli mizi bodo sodelovale: Bojana Caf, Golob, Nina Amon in Katarina Gradišar Seifert.

Posvet Komisije za enake možnosti na področju znanosti

Komisija za enake možnosti na področju znanosti je 7. marca 2019 ob obeležju mednarodnega dneva žensk organizirala tradicionalni posvet o enakih možnostih na področju znanosti. Letošnji posvet se je osredotočal na to, kako doseči, da enkratni ukrepi za povečanje enakopravnosti na akademskih inštitucijah postanejo tudi dolgoročne spremembe. Prvi del posveta je bil usmerjen na pripravo zakonodaje in oblikovanje ukrepov na področju enakih možnosti. V razpravi so sodelovali predstavniki in predstavnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta in Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS. V drugem delu posveta so bile predstavljene strategije za enakost spolov, ki so jih v okviru sodelovanja v EU projektih oblikovali na Kemijskem inštitutu, Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Nacionalnem inštitutu za biologijo in Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, s poudarkom na indikatorjih, ki merijo njihovo uresničevanje.

Pedagoški inštitut sodeluje v projektu STAIRS

Januarja 2019 se je na Pedagoškem inštitut pričel nov triletni Erasmus+ KA3 projekt STAIRS (Stakeholders Together Adapting Ideas to Readjust Local Systems to Promote Inclusive Education). Projekt se osredinja na širitev dobrih praks na področju inkluzivnega izobraževanja, s poudarkom na prikrajšanih učencih in podpori strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju pri soočanju z raznolikostjo, vključno s socialno-ekonomsko raznolikostjo. Cilj projekta je na podlagi študijskih obiskov in pregleda praks na Irskem in Portugalskem razviti metodologijo za širjenje dobrih praks ter narediti priporočila na nacionalni in evropski ravni, kako vzpostaviti pristop celotne šole. Vodilni partner v projektu je Tempus Public Foundation (Madžarska), iz Slovenije pa je poleg Pedagoškega inštituta projektni partner tudi Center za poklicno izobraževanje. Ostali partnerji v projektu so s Hrvaške, Češke, Portugalske in Irske.

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani sodeluje v projektu Coding4Girls

V septembru 2018 smo na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani začeli z izvedbo projekta Coding4Girls. V okviru projekta sodelujemo s partnerji iz Bolgarije, Grčije, Hrvaške, Italije, Portugalske in Turčije. Najprej smo pregledali in primerjali učne načrte s področja računalništva vseh sedmih držav, ki sodelujejo na projektu, sedaj pa pripravljamo metodologijo za bolj učinkovito motiviranje učencev in sodobno poučevanje programiranja za osnovne in srednje šole, s posebnim poudarkom na vključevanju deklet.

Tematske številke revije Šolsko polje

Uredništvo znanstvene revije Šolsko polje vabi k branju tematskih številk, ki so izšle v letu 2018: The Language of Neoliberal Education (urednik dr. Mitja Sardoč); K paradigmam raziskovanja vzgoje in izobraževanja (urednica dr. Valerija Vendramin); Radicalization, Violent Extremism and Conflicting Diversity (urednika dr. Mitja Sardoč in dr. Tomaž Deželan).

PI pogovori: Težave s kanoni: med literarnimi zgodovinami in učnimi načrti

Pedagoški inštitut vabi na PI pogovore z naslovom: Težave s kanoni: med literarnimi zgodovinami in učnimi načrti. V mnogih izobraževalnih sistemih po svetu je bilo vprašanje književnega kanona v zadnjih desetletjih problematizirano in prepoznano kot pomembno pri oblikovanju učnih načrtov. V tem okviru ostaja zlasti pereče običajno prevladujoče število avtorjev oziroma odsotnost avtoric, kar pa v Sloveniji – kljub številnim pobudam – na ravni oblikovanja politik in sestavljanja učnih načrtov večinoma ni zaznano kot problematično, se ne udejani in do sprememb oziroma rešitev ne pride.V razpravi bosta sodelovali dr. Valerija Vendramin (PI) in dr. Katja Mihurko Poniž (UNG). Dogodek bo potekal v četrtek, 28. 3. 2019, ob 19.00 v Trubarjevi hiši literature. Vljudno vabljeni!

 

TUJE in EERA NOVICE

101 ideja o prihodnosti raziskovanja

Evropska komisija je objavila 101 idejo o prihodnosti raziskovanja in inovacij v Evropi (101 ideas on the future of research and innovation in Europe). V letu 2017 je bilo namreč obljavljeno poročilo skupine RISE o prihodnosti Evrope: odprte inovacije, odprta znanost... Po objavi je komisar za raziskave, znanost in inovacije spodbudil, da se poročilo uporabi kot izhodišče za poglobljen razmislek o raziskovanju v Evropi. Celotno besedilo: https://ec.europa.eu/info/publications/101-ideas-future-research-and-innovation-europe_en?fbclid=IwAR2Um2PU35UDj375gsV1zcjlNGFnf_6EtVQ0_eWVelJum4H7Bl_3KCsSzMsž

Odprt razpis za organizacijo EERA poletne šole

Na spletni strani EERE lahko najdete razpis za organizacijo EERA poletne šole za leta 2022 in 2023. Več na: https://eera-ecer.de/season-schools/hosting-an-eera-summer-school/

Volitve za generalno sekretarko EERE

EERA čestita Marii Pacheco Figueiredo za ponovno izvolitev na mesto generalne sekretarke EERE. SLODRE se pridružuje čestitkam. Več na: https://eera-ecer.de/news/congratulations-to-maria-pacheco-figueiredo-eeras-secretary-general/

Dobrodošla nova članica EERE

EERA pozdravlja novo članico. Luksemburško društvo raziskovalk in raziskovalcev na področju edukacije (Luxembourg Educational Research Association - LuxERA). LuxERA združuje raznoliko in živahno skupnost raziskovalcev in raziskovalk na področju izobraževanja v Luksemburgu in širše.

 

RAZPISI

ARRS Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in avstrijskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2020 in 2021 na vseh področjih znanosti. Bilateralni projekti trajajo dve leti. Rok za oddajo prijav je 25. aprila 2019. Več na: http://www.arrs.si/sl/medn/dvostr/drzave/Avstrija/razpisi/19/razp-avstrija-20-21.asp

 

MEDNARODNE KONFERENCE S PODROČJA EDUKACIJE

Mednarodna konferenca: Obrazi raznojezičnosti v evropskih izobraževalnih kontekstih

Vabljeni na mednarodno konferenco Obrazi raznojezičnosti v evropskih izobraževalnih kontekstih, ki jo 12. aprila 2019 organizira Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem v sodelovanju s projektom Erasmus + “Multilingual Higher Education: Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices”. Rok za prijavo je 28. 3. 2019.

Mednarodna konferenca TEPE (Teacher Education Policy in Europe Network)

12 mednarodna TEPE (Teacher Education Policy in Europe Network) konferenca z naslovom: "Quality Teachers and Quality Teacher Education: Research, Policy and Practice” bo potekala v Krakovu med 16. in 18. majem 2019. Rok za oddajo je 28.3. 2019. Več o konferenci na povezavi: http://tepe2019.pl/ Vabljeni.

WERA 2019 znanstvena konferenca

V Tokiu na Japonskem bo med 5. in 8. avgustom 2019 znanstvena konferenca organizacije WERA (World Education Research Association). Prednost imajo prispevki, ki vključujejo mednarodno perspektivo. Rok za oddajo prispevkov je 25. 4. 2019.

Mednarodni kongres humanistike in družboslovja

V Parizu bo med 16. in 17 majem potekal mednarodni kongres humanistike in družboslovja (World Congress on Humanities and Social Sciences, WCHSS-2019). Več na spletni strani: http://humanities.conferenceera.com/ Rok za oddajo povzetka: 25.3. 2019.

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000