default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

Vsebina

DRUŠTVENE NOVICE

 • SLODRE okrogla miza
 • 4. znanstvena konferenca »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja« v soorganizaciji SLODRE
 • Prejemniki priznanj za raziskovanje na področju vzgoje in raziskovanja
 • ECER 2020: Glasgow

DOMAČE NOVICE

 • Podeljene nagrade na področju šolstva za leto 2019
 • Ugotovitve projekta ETTECEC: Izzivi vključevanja otrok z avtizmom v predšolsko vzgojo

TUJE NOVICE

 • Nova Eurydice publikacija: Digitalno izobraževanje v evropskih šolah
 • Poročilo Sveta Evrope o stanju državljanstva in izobraževanja o človekovih pravicah v Evropi: Naučimo se živeti skupaj
 • Svetovno združenje za raziskovanje edukacije (WERA)

EERA NOVICE

 • Vstop European Educational Research Journal (EERJ) v Social Sciences Citation Index (SSCI)
 • Nova EERA publikacija: Doing Educational Research: Overcoming Challenges in Practice
 • Poletna šola EERSS 2020: "Beyond the Basics in Educational Research Methodology: Research ethics in educational research"

RAZPISI

 • Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja (bilateralnih raziskovalnih projektov) med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020-2023 ter med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2020 - 2022

MEDNARODNE KONFERENCE

 • Mednarodna konferenca: Entrepreneurship Education, Entrepreneurship Training? Issues, questions, transformations (Lille 2020)
 • Srečanje World Education Research Association Focal Meeting 2020: "Networking Education: Diverse Realities, Common Horizons"
 • Univerza Goethe v Frankfurtu in univerza Eberhard-Karls-Tübingen vabita k prijavi na doktorski študij

 

DRUŠTVENE NOVICE

SLODRE okrogla miza

SLODRE vabi na okroglo mizo v organizaciji Pedagoške fakultete na Primorskem: Iskanje dialoga med umetnikom in učiteljem. Predvideni sodelujoči: Eda Birsa, Barbara Baloh, Jelena Sitar Cvetko in Emina Zulič, Bogdana Borota, Brigita Jenko. Okrogla miza bo potekala 14. novembra 2019, ob 16.00 v prostorih fakultete. Toplo vabljeni.

4. Znanstvena konferenca »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja« v soorganizaciji SLODRE

Pedagoški inštitut, Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije ter Center Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja so 18. in 19. septembra 2019 organizirali 4. znanstveno konferenco »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja«. Letošnja konferenca je kot svoj cilj izpostavljala tudi mednarodni vidik vzgoje in izobraževanja, pri čemer je ostala odprta za vse druge pristope in usmeritve. Na konferenci, ki je bila prvič dvodnevna, je bilo predstavljenih 96 prispevkov, in sicer 60 znanstvenih in 37 strokovnih. Letos se je konference tudi prvič udeležilo večje število udeležencev iz tujine, ki jih je bilo kar 33, kar kaže na vedno večje zanimanje za konferenco tudi izven Slovenije. S plenarnimi predavanji sta nas počastila dr. Paul Stubbs in dr. Pavel Zgaga.

Prejemniki priznanj za raziskovanje na področju vzgoje in raziskovanja

Pedagoški inštitut in Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije sta v okviru 4. znanstvene konference podelila tri priznanja: (1) priznanje za najboljše doktorsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja, ki ga je prejela dr. Marina Volk; (2) priznanje za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja, ki ga je prejel dr. Gregor Torkar ter (3) priznanje za življenjsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja, ki ga je prejel ddr. Zdenko Kodelja. Prejemnici in prejemnikoma iskreno čestitamo.

ECER 2020: Glasgow: Educational Research (Re)connecting Communities

ECER 2020: Educational Research (Re)connecting Communities se bo odvijal na Škotsko. V znanstvenih razpravah se bomo srečali med 24 in 28. avgustom 2020. Prijave bo mogoče oddati od 1.12. pa vse do 31.1. Več na povezavi: https://eera-ecer.de/ecer-2020-glasgow/ Se vidimo?

DOMAČE NOVICE

Podeljene nagrade na področju šolstva za leto 2019

V četrtek, 3. oktobra 2019, pred Svetovnim dnevom učiteljev, sta minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo, in predsednica Odbora za podeljevanje nagrad RS na področju šolstva, dr. Ljubica Marjanovič Umek, podelila nagrade Republike Slovenije na področju šolstva. Gre za najvišje državne nagrade na tem področju. Slavnostni govornik letošnje podelitve je bil predsednik Vlade RS, g. Marjan Šarec. Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva je določil, da v letu 2019 podeli enajst nagrad, šest nagrad za izjemne dosežke in pet nagrad za življenjsko delo, kar je najvišje možno število nagrad. Več o nagrajencih na: https://www.gov.si/novice/2019-10-03-podelili-smo-najvisje-nagrade-na-podrocju-solstva-za-leto-2019/ Iskrene čestitke.

Ugotovitve projekta ETTECEC: Izzivi vključevanja otrok z avtizmom v predšolsko vzgojo

Pedagoški inštitut vabi v ponedeljek, 11. 11. 2019, ob 19 do 21h v Trubarjevo hišo literature v Ljubljani na dogodek v okviru projekta ETTECEC: zgodnja pozornost inkluziji otrok z motnjami avtističnega spektra v predšolski vzgoji in varstvu (angl. Early aTTention for the inclusion of children with autism spectrum disorders in Early Childhood Education and Care systems). V prvem delu bomo predstavili spletno usposabljanje za strokovne delavce v vrtcih za lažje vključevanje otrok v avtizmom v predšolsko vzgojo, ki je nastalo kot odgovor na izzive, s katerimi se soočajo strokovne delavke v praksi v vrtcih v treh evropskih državah. Predstavili bomo tudi rezultate implementacije usposabljanja v Sloveniji. V drugem delu bomo na okrogli mizi skupaj s strokovnjakinjo za avtizem, ustanoviteljico ene od nevladnih organizacij na področju avtizma, profesorico na eni od pedagoških fakultet ter vzgojiteljicami, ki so sodelovale v projektu, razpravljali o izzivih vključevanja otrok z avtizmom v predšolsko vzgojo ter dilemah, s katerimi se srečujejo sogovornice.

TUJE NOVICE

Nova Eurydice publikacija: Digitalno izobraževanje v evropskih šolah

Ali evropski izobraževalni sistemi pripravljajo naše mlade generacije na današnje tehnološko bogato okolje? Kako to počno? Poročilo Eurydice o digitalnem izobraževanju evropskih šolah, razkriva različna področja digitalnega izobraževanja, začenši s pregledom šolskih učnih načrtov in učnih izidov, povezanih z digitalnimi kompetencami. Poročilo ponuja vpogled v trenutne nacionalne strategije in politike digitalnega izobraževanja v šoli. Več o publikaciji najdete na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-school-time-europe-primary-and-general-secondary-education-–-201920_en

Poročilo Sveta Evrope o stanju državljanstva in izobraževanja o človekovih pravicah v Evropi: Naučimo se živeti skupaj

Novo poročilo naslavlja temo demokratičnega državljanstva in izobraževanja o človekovih pravicah, ki sta vse bolj pomembna pri reševanju diskriminacije, predsodkov in nestrpnosti ter s tem na trajnosten in proaktiven način preprečujeta in se borita proti nasilnemu ekstremizmu in radikalizaciji. Stanje državljanstva in izobraževanja o človekovih pravicah v Evropi je vsakih pet let pregledan s strani držav članic in civilne družbe, da bi opredelili dosežke in izzive ter predlagali ukrepe na evropski, nacionalni in lokalni ravni. To poročilo zajema drugi pregled za obdobje 2012–2017.Več o publikaciji: https://book.coe.int/fr/droits-de-l-homme-citoyennete-democratique-et-interculturalisme/7927-learning-to-live-together-council-of-europe-report-on-the-state-of-citizenship-and-human-rights-education-in-europe.html

Svetovno združenje za raziskovanje edukacije (WERA)

Letos je Svetovno združenje za raziskovanje edukacije (WERA) z avgustovsko konferenco v Tokiu zaznamovalo svojo desetletnico (http://wera-tokyo.com/). WERA je združenje večjih nacionalnih, regionalnih in mednarodnih specializiranih raziskovalnih združenj, ki je namenjeno spodbujanju raziskovanja edukacije kot specifičnega znanstvenega področja. V svojem prvem desetletju je WERA prevzela pobude globalne narave in tako presegla tisto, kar lahko doseže posamezno združenje v svoji državi ali regiji. V njenem okviru združenja iz vsega sveta sodelujejo pri reševanju vprašanj, kot so krepitev zmogljivosti in povečanje zanimanja za raziskave edukacije, napredovanje edukacijskih politik in praks ter spodbujanje uporabe raziskovalnih rezultatov po vsem svetu.

Članice WERA so raziskovalna društva iz držav po vsem svetu in vključujejo Brazilijo, Čile, Ekvador, Gano, Hong Kong, Japonsko, Korejo, Malezijo, Mehiko, Pakistan, Peru, Singapur, Južno Afrika, Tajvan in ZDA. Evropsko združenje za edukacijsko raziskovanje (EERA) je viden član, ki v WERA zastopa vse evropske članice (torej tudi SLODRE), vendar pa so nekatere njene članice – Ciper, Nizozemska, Nemčija, Poljska, Škotska, Španija, Švedska, Turčija – tudi individualno članice WERA.

Zaradi pogosto precejšnje oddaljenosti konferenčnih lokacij je bilo naše sodelovanje na konferencah WERA doslej izjema (na letošnji konferenci je SLODRE imel simbolno zastopstvo enega člana), toda naslednja konferenca bo v naši bližini: Santiago de Compostela, Španija, in sicer od 1. do 3. julija 2020. Razpis za sodelovanje na WERA konferenci je odprt do 1. decembra 2019! Več informacij najdete na https://www.weraonline.org/.

EERA NOVICE

Vstop European Educational Research Journal (EERJ) v Social Sciences Citation Index (SSCI)

EERA z veseljem obvešča svoje člane, da je bil EERJ (European Educational Research Journal) sprejet v SSCI (Social Sciences Citation Index). Več o reviji najdete na: https://journals.sagepub.com/home/eer

Nova EERA publikacija: Doing Educational Research: Overcoming Challenges in Practice

Publikacija želi zagotoviti praktičen, osredotočen in dejanski vpogled v izzive in priložnosti, s katerimi se srečujejo raziskovalci na področju edukacije v Evropi in zunaj nje. Naslanja se na sedanje raziskovalne prakse v raznoliki in spreminjajoči se Evropi in je namenjena vsem raziskovalcem, ki so že ali šele vstopajo na to področje. Več na: https://eera-ecer.de/publications/doing-educational-research-overcoming-challenges-in-practice/

Poletna šola EERSS 2020: "Beyond the Basics in Educational Research Methodology: Research ethics in educational research"

EERA poletna šola bo tokrat potekala med 22. do 26. junijem 2020 na Finskem. Poletna šola  doktorskim študentom omogoča priložnost, da predstavijo in dobijo povratne informacije o svojih raziskavah, sodelujejo na delavnicah, povezanih z njihovo tematiko in metodologijo raziskovanja, ter se srečajo z raziskovalci in drugimi doktorskimi študenti v mednarodnem prostoru. Cilj poletne šole EERA 2020 je podpreti študente pri njihovih prizadevanjih pri izdelavi metodološko kakovostnih raziskav z občutljivostjo za etična vprašanja.

Prijave na poletno šolo zbirajo od 1. novembra 2019 do 21. januarja 2020. Več informacij najdete na: https://eera-ecer.de/season-schools/eera-summer-school-2020/eerss-2020-theme-and-aims/

RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja (bilateralnih raziskovalnih projektov) med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020-2023 ter med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2020 - 2022

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije objavlja 2 javna razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko (2020-2023) ter med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2020-2022. Več na povezavi: http://www.arrs.si/sl/razpisi/index.asp. Rok za prejem elektronskih in papirnih vlog za Ljudsko republiko Kitajsko: 28. 11. 2019 do 14.00. Prijave za Črno goro morajo biti oddane na spletni portal do vključno 18. decembra 2019, do 15.00. Podrobne informacije so objavljene na spletni strani ARRS.

MEDNARODNE KONFERENCE

Mednarodna konferenca: Entrepreneurship Education, Entrepreneurship Training? Issues, questions, transformations (Lille 2020)

V Franciji, Lille, bo maja naslednje leto potekala konferenca na temo: »Entrepreneurship Education, Entrepreneurship Training? Issues, questions, transformations. «

Predstavitve so lahko v treh jezikih: angleščini, španščini in francoščini. Prijave sprejemajo do 30. oktobra 2019. Za več informacij kliknite na: https://entrepreneurship-education2020.univ-lille.fr/en/

Srečanje World Education Research Association (WERA) Focal Meeting 2020: "Networking Education: Diverse Realities, Common Horizons"

Osrednje srečanje WERA 2020 bo od 1. do 3. julija 2020 v Santiago de Compostela v Španiji. Srečanje je sestavni del 17. španske in devete iberoameriške izobraževalne konference, ki jo organizirata Špansko pedagoško društvo (SEP) in Univerza v Santiago de Compostela. Več si lahko preberete na: https://eera-ecer.de/news/world-education-research-association-focal-meeting-2020/

Univerza Goethe v Frankfurtu in univerza Eberhard-Karls-Tübingen vabita k prijavi na doktorski študij

Razpisanih je 12 mest za doktorske študentke in študente v raziskovalni skupini DFG „Doing Transitions“, z začetkom 1. januarja 2020. Raziskovalna skupina se nahaja v Frankfurtu in v Tübingenu. Več na povezavi: https://www.doingtransitions.org

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000