default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

V torek, 2. februarja 2021, je Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE) organiziralo okroglo mizo na tematiko »Delovanje študentov na UP PEF«. Okroglo mizo, katere organizacija se kontinuirano seli med slovenskimi pedagoškimi fakultetami, je tokrat organizirala Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (UP PEF), vodila pa jo je prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, predsednica upravnega odbora SLODRE, ki je vse prisotne pozdravila tudi v imenu dekanje UP PEF, prof. dr. Mare Cotič.

Študentski svet (ŠS) omenjene fakultete je poznan kot daleč najbolj dejavnega na Univerzi na Primorskem (UP) in širše zato sta njegovo delovanje skozi deset strnjenih sklopov predstavila predsednik ŠS UP PEF in član Senata UP PEF Matija Jenko ter član ŠS UP PEF in član Senata UP PEF Jurij Kočevar. Članom upravnega odbora SLODRE in ostalim udeležencem okrogle mize sta v prvem delu predstavila delovanje, naloge in financiranje Študentskega sveta UP PEF kot enega izmed štirih organov fakultete, v drugem delu pa sta se osredotočila na obštudijsko delovanje ŠS-ja v zadnjih treh letih, kjer sta predstavila izobraževalne, družabne in zabavne, kulturne ter športne dogodke, celoletne projekte, strokovne ekskurzije ter nacionalno in mednarodno povezovanje študentov UP PEF. Po končani predstavitvi se je med udeleženci okrogle mize razvnela zanimiva debata, prisotni pa so imeli za študenta tudi veliko vprašanj glede vsega, kar sta predstavila ter glede njunih pogledov na vlogo študentov kot enega izmed treh deležnikov (poleg pedagoških in strokovnih delavcev) sodobnega univerzitetnega okolja. 

Ob koncu okrogle mize so se vsi prisotni vprašali še, kako trenutna situacija, v kateri smo se zaradi epidemije bolezni COVID-19 znašli, vpliva na obštudijsko delovanje študentov ter kakšni so, glede na to, da je trenutno to delovanje zelo okrnjeno, obeti za prihodnost. Vsi prisotni so se ob koncu strinjali, da je pomembno predvsem sodelovanje študentov in ostalih zaposlenih na univerzah ter da bo, če bo le-to še naprej tako dobro in učinkovito, kot do sedaj, tudi obštudijska dejavnost z drugimi akterji in ustvarjalci le-te živela naprej v takšni meri kot pred epidemijo.

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000