default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

Vsebina

DRUŠTVENE IN EERA NOVICE
- Dr. Ana Kozina nova predsednica SLODRE
- Okrogla miza z avtorji monografije »Za človeka gre«
- Uspešne priprave za septembrsko nacionalno konferenco
- Rok za zbiranje predlogov za nacionalna priznanja se izteka
- ECER 2017 se bliža

DOMAČE NOVICE
- Erasmus+ projekt ROKA v ROKI na PI
- Nova številka CEPS Journal: spol in šola
- Septembra o prepoznavanju nadarjenih in delu z njimi
- Oktobra kongres socialne pedagogike na Rogli

TUJE NOVICE
- The Dutch Way to Education
- Bullying: perspectives, practice and insights
- Stanje izobraževanja v ZDA

MEDNARODNE SEZONSKE ŠOLE
- O Evropi, mejah in migracijah v Sarajevu
- Boundaries in Science and Higher Education (Research)

RAZPISI MEDNARODNIH ZNANSTVENIH REVIJ
- Studia Paedagogica
- Slavonic Pedagogical Studies Journal

 

DRUŠTVENE IN EERA NOVICE

Dr. Ana Kozina nova predsednica SLODRE
Skladno s sklepi 6. redne skupščine društva SLODRE (decembra 2016) je 1. julija 2017 vodenje društva oziroma njegovega Upravnega odbora prevzela nova predsednica dr. Ana Kozina, raziskovalka na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani. Dr. Pavel Zgaga, ki je vodil društvo od njegove ustanovitve aprila 2011, ostaja član Upravnega odbora do izteka sedanjega mandata (december 2018). Drugih sprememb v članstvu Upravnega odbora ni.

Okrogla miza z avtorji monografije »Za človeka gre«
Prvi izmed osrednjih dogodkov z letošnjega programa društva SLODRE je bila okrogla miza z avtoricami in avtorji monografije »Za človeka gre«, ki je potekala na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani 23. maja 2017. Osnovni namen monografije, ki sta jo spodbudila in uredila Darja Zorc Maver in Gorazd Meško, je bila oddolžitev z globoko humanistično noto označenemu vseživljenjskemu delu letos zgodaj spomladi preminulemu kolegu prof. dr. Vinku Skalarju. Dr. Skalar je bil široko poznan in cenjen profesor ter vidni raziskovalec vzgoje in izobraževanja. Prisotni na okrogli mizi svojih prispevkov niso omejili na spomine, pač pa premisleku humanistične paradigme v pedagoških in sorodnih vedah v sodobnih razmerah, kar je dogodek obarvalo z aktualno in kritično dimenzijo.

Uspešne priprave na 2. nacionalno konferenco
Junija se je zaključil recenzijski postopek za prijavljene referate in posterje na 2. nacionalni znanstveni konferenci “Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes”, ki bo potekala v ponedeljek, 25. septembra, v prostorih ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana v organizaciji Pedagoškega inštituta in društva SLODRE. Pričakujemo lahko okrog 80 sekcijskih referatov iz vse Slovenije. Letošnja plenarna predavatelja pa bosta prof. Harvey Siegel z Univerze v Miamiju s predavanjem Should Teachers Aim for Student Belief?: The Case of Evolution in prof. Mirjana Ule, FDV UL, s predavanjem Izobraževanje je kot spakirati nahrbtnik in se odpraviti na pot – Razmerja med učitelji, starši in otroci in njihov vpliv na izobraževalne poteke in izbire v Sloveniji. Rok za prijavo je 7. september. Za podrobnosti poglejte na konferenca.pei.si/.

Rok za zbiranje predlogov za nacionalna priznanja se izteka
Naj ob tem ponovno opozorimo, da bodo na konferenci podeljena tri priznanja in da je še vedno čas, da prijavite primerne kandidature: priznanje za najboljše doktorsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja; priznanje za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja ter priznanje za življenjsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja. Prijavne obrazce najdete na spletni strani http://konferenca.pei.si/priznanje/.

ECER 2017 se bliža
Vse je nared za letošnji največji evropski dogodek na področju edukacijskega raziskovanja – konferenca ECER v Kopenhagnu (od 21. do 25. avgusta). Letošnja krovna tema je »Reforming Education and the Imperative of Constant Change: Ambivalent roles of policy and educational research«. Ponovno lahko pričakujemo okrog 2.500 raziskovalk in raziskovalcev iz Evrope in drugih delov sveta. Nedavno je bil objavljen podroben program, ki ga najdete na spletni strani http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/search-programmes/?no_cache=1. Na letošnji konferenci bomo imeli na plenarnih predavanjih kar dvojno zastopstvo: Pavel Zgaga bo s temo Education and the Imperative of Constant Change, or on “Kings” and “Philosophers” plenarni predavatelj na t.im. »Emerging Researchers Conference« (predkonferenca) v torek, 22. avgusta, Manja Klemenčič pa bo imela plenarno predavanje pod naslovom Shifting authority in transnational governance of higher education, and effects of culture in implementation of higher education reforms v četrtek, 24. avgusta.

DOMAČE NOVICE

Erasmus+ projekt ROKA v ROKI na PI
Na Pedagoškem inštitutu so marca 2017 pričeli z izvajanjem uspešno pridobljenega projekta Erasmus+ K3 Policy experimentation (prednostno področje: Spodbujanje temeljnih vrednot skozi izobraževanje in usposabljanje z naslavljanjem raznolikosti znotraj učnega okolja): ROKA v ROKI: socialne in čustvene spretnosti za nediskriminatorno in vključujočo skupnost – celostni pristop (angl. HAND in HAND: Social and Emotional Skills for Tolerant and Non-discriminative Societies – A Whole School Approach). Projekt je usmerjen v zaznano potrebo tako na evropski kakor mednarodni ravni: v izgradnjo vključujoče družbe za vse učence, kjer bi se počutili sprejete in kjer bi lahko dosegali svoje potenciale. V okviru projekta bodo razvili javno dostopno sistemsko orodje, univerzalen socialno-emocionalni in medkulturni (SEM) učni program: program ROKA v ROKI, katerega učinkovitost bodo preverili na ravni EU (kvazi-eksperimentalni načrt s kontrolno skupino). Temeljni cilj projekta je preko izboljšanja socialnih, emocionalnih in medkulturnih kompetenc učencev in strokovnih delavcev – celosten šolski pristop, prispevati k izgradnji vključujoče družbe. V projektu poleg Pedagoškega inštituta, ki projekt vodi, sodelujejo: MIZŠ – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Slovenija), Inštitut za društvena istraživanja – IDI (Hrvaška), MIUN – Mid Sweden University (Švedska), TUM – Technical University Munich (Nemčija), DIPF – German Institute for International Educational Research (Nemčija), VIA – Via University Coledge (Danska), NEPC – Network for Policy Experimentation. Več informacij o projektu je dostopnih na www.handinhand.si 

Nova številka CEPS Journal: spol in šola
Izšla je nova številka revije Centra za študij edukacijskih politik (let. 7, št. 2, 2017); njen fokus je tokrat naravnan na temo spol in šola (6 člankov). V t.im »varia« delu sta objavljena še dva članka in sicer o vplivu učiteljic in učiteljev na percepcijo predmeta biologija pri učenkah in učencih ter o fizičnem učnem prostoru kot dejavniku pouka. Prispevki so v celoti dostopni na spletni strani revije: http://www.cepsj.si/doku.php?id=sl:cepsj.

Septembra o prepoznavanju nadarjenih in delu z njimi
Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani (CRSN) organizira 2. mednarodno konferenco, ki bo 21. in 22. septembra 2017 na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Vabljeni so še posebej posamezniki in ustanove s področja obravnave nadarjenih, Točke za nadarjene v okviru Evropske mreže za nadarjene (ETSN) ter vzgojitelji, učitelji, profesorji mentorji in raziskovalci, ki se pri svojem delu srečujejo z nadarjenimi in bi radi izmenjali izkušnje na tem področju ter pridobili nova znanja in poznanstva. Več informacij o dogodku najdete na spletnem naslovu http://www.pef.uni-lj.si/368.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3497&tx_ttnews%5BbackPid%5D=40&cHash=748a1575351e2887e8ad0e5f21013fc2.

Oktobra kongres socialne pedagogike na Rogli
Vabljeni ste 7. slovenski kongres socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, ki bo potekal od 13. do 15. oktobra 2017 v hotelu Planja na Rogli. Vodilna tema tokratnega kongresa bo »STIČIŠČE IZKUŠENJ«. Organizatorji poudarjajo, da je kongres priložnost za srečanje strokovnjakov z znanstveno raziskovalnega področja in iz prakse. Omogoča pregled razvoja stroke pri nas in v tujini ter ponuja priložnost domačim in tujim strokovnjakom, da predstavijo svoja spoznanja in razmišljanja z različnih področij socialne pedagogike. Več informacij najdete na http://www.pef.uni-lj.si/uploads/media/Vabilo7_kongres_koncno.pdf 

TUJE NOVICE

The Dutch Way to Education
Finska je že dolgo dežela, ki jo med drugim doživljamo kot primer dobre prakse na področju izobraževanja. Nedavno pa je izšla zanimiva knjiga, ki želi pokazati, da lahko nekaj podobnega ponudi še kakšna druga evropska država – tokrat Nizozemska. Knjiga z naslovom The Dutch Way to Education, v kateri je poglavja prispevalo 16 priznanih nizozemskih raziskovalk in raziskovalcev, vam bo gotovo ponudila ne le osnovne informacije, pač pa tudi razmislek o njihovih dosežkih na tem področju. Podrobnosti najdete na spletnem naslovu https://www.thedutch-way.com/.

Bullying: perspectives, practice and insights
Pri založbi Sveta Evrope je nedavno izšla knjiga z naslovom Bullying: perspectives, practice and insights (avtorji so Janice Richardson, Elizabeth Milovidov & Roger Blamire). Knjiga želi strokovni in širši zainteresirani javnosti razložiti, kaj je znano o ustrahovanju, njegovih vzrokih, posledicah in, kar je bistveno, kako se lahko zmanjša, zlasti s spodbujanjem družbenih in čustvenih veščin pri mladih. Avtorice in avtorji iz več kot ducat držav so prispevali različne vidike in vpogled v to, kako se spoprijemajo ali mislijo, da bi se morali spoprijeti s sodobnimi družbenimi vprašanji, kot so ustrahovanje in sovražni govor. Medtem ko se nekatera poglavja bolj osredotočajo na študije primerov, druga obravnavajo vprašanja, povezana z vzgojo in izobraževanjem. Več informacij na spletni povezavi https://book.coe.int/eur/en/children-s-rights-and-family-law/7355-bullying-perspectives-practice-and-insights.html.

Stanje izobraževanja v ZDA
Ameriški center za izobraževalno statistiko (NCES) je nedavno izdal poročilo The Condition of Education 2017. Gre za vsakoletno raziskovalno poročilo, ki vzbudi zanimanje širših krogov raziskovalcev po svetu. Najdete in naložite si ga lahko (brezplačno) na spletnem naslovu https://nces.ed.gov/pubs2017/2017144.pdf.

MEDNARODNE SEZONSKE ŠOLE

Poletna šola o Evropi, mejah in migracijah v Sarajevu
Univerza Bicocca iz Milana v sodelovanju z Univerzo v Sarajevu in Univerzo Vzhodno Sarajevo prireja od 18. do 24. septembra 2017 v Sarajevu mednarodno poletno šolo pod naslovom Rethinking the Culture of Tolerance. Europe, Borders and Migrations (gl. http://kultor.org/). Program je namenjen dodiplomskim in magistrskim študentom s širšega področja družboslovja, vključno s področjem pedagoških ved. Rok za prijave je sicer že potekel, vendar je na razpolago še nekaj prostih mest. Če poznate koga, ki bi ga/jo program zanimal, naj piše na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Boundaries in Science and Higher Education (Research)
Mednarodni center za raziskovanje visokega šolstva na Univerzi v Kasslu, Nemčija, vabi na poletno šolo pod naslovom »Boundaries in Science and Higher Education (Research)«. Poletna šola bo potekala v Kasslu in sicer od 9. do 13. oktobra 2017, namenjena pa je še posebej doktorskim študentkam in študentom oz mladim raziskovalkam in raziskovalcem. Uspešna udeležba bo nagrajena s potrdilom o doseženih 5 ECTS. Podrobnosti najdete na spletnem naslovu https://www.uni-kassel.de/einrichtungen/incher/summer-school-2017.html 

RAZPISI MEDNARODNIH ZNANSTVENIH REVIJ

Studia Paedagogica
Revija Studia Paedagogica, ki izhaja na Češkem (www.studiapaedagogica.cz) je pravkar objavila poziv za prispevke na temo Digital youth and their ways of learning (št. 4/2018). Podrobnosti najdete tukaj.

Slavonic Pedagogical Studies Journal
Slavonic Pedagogical Studies Journal, ki dvakrat letno objavlja članke s področja edukacijskih ved, vabi, da po svojih interesih in močeh prispevate k načrtovani jesenski (2017) številki, v kateri je še nekaj prostora. Objave so možne v angleškem, francoskem, slovaškem, češkem, slovenskem, srbohrvaškem (tako so zapisali v vabilu) in ruskem jeziku. Kontaktni naslov je Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., več informacij pa najdete na spletni strani www.pegasjournal.eu in www.svo.sk/form-en.html.

 

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000