default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

Vsebina

DRUŠTVENE NOVICE

  • Mednarodni spletni simpozij Kako misliti (in razumeti) radikalizacijo in nasilni ekstremizem ob podpori društva SLODRE potekal 27. maja 2021

DOMAČE NOVICE

  • Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP)
  • Javno povabilo za zbiranje predlogov za nacionalno evalvacijsko študij (področje predšolske vzgoje)
  • Korak za korakom praznuje 25 let

TUJE NOVICE

  • Pri reviji Educational Philosophy and Theory (letnik 53, št. 8) je izšla tematska številka ’Talents and Distributive Justice’

EERA NOVICE

  • EERA blog: Education in a Post-COVID World: Creating more Resilient Education Systems

RAZPISI

  • Novo obvestilo s strani revije Tuning Journal for Higher Education

ARRS RAZPISI

MEDNARODNE KONFERENCE

  • Spletna konferenca TEPE 2021

-----

DRUŠTVENE NOVICE

Mednarodni spletni simpozij Kako misliti (in razumeti) radikalizacijo in nasilni ekstremizem ob podpori društva SLODRE
Pedagoški inštitut, Fakulteta za družbene vede (Univerza v Ljubljani) in Filozofska fakulteta (Univerza v Mariboru, Slovenija) so v četrtek, 27. maja 2021 izvedle mednarodni spletni simpozij Kako misliti (in razumeti) radikalizacijo in nasilni ekstremizem. Osnovni cilj simpozija je bil preseči ‘konvencionalno modrost’, povezano z radikalizacijo in nasilnim ekstremizmom, ki ga najbolje predstavljajo številni slogani, metafore in ostali klišeji. Predavatelji so predstavili široko paleto vprašanj, problemov in izzivov, ki jih obstoječe študije na tem vsebinskem področju spregledajo, zanemarjajo ali celo ignorirajo. Spletnega simpozija se je udeležilo več kot 50 slušateljev tako iz Slovenije kakor tudi tujine. Predavatelji na tem spletnem simpoziju (po abecednem vrstnem redu) so bili: prof. Vittorio Bufacchi (University College Cork, Irska), prof. Quassim Cassam (Univerza v Warwicku, Velika Britanija), prof. Rita Floyd (Univerza v Birminghamu, Velika Britanija), prof. Michael Hand (Univerza v Birminghamu, Velika Britanija), prof. Richard Jackson (Univerza v Otagu, Nova Zelandija), prof. Friderik Klampfer (Univerza v Mariboru, Slovenija), prof. Nenad Miščević (Univerza v Mariboru), prof. Fathali Moghaddam (Univerza Georgetown, ZDA), prof. Laura D'Olimpio (Univerza v Birminghamu, Velika Britanija), dr. Mitja Sardoč (Pedagoški inštitut), prof. Boris Vezjak (Univerza v Mariboru). Vsi panelisti na simpoziju so izpostavili pomen različnih teoretskih poudarkov v okviru razprav o problematiki radikalizacije in nasilnega ekstremizma, saj postanejo predlagani ukrepi na tem vsebinskem področju vse prepogosto del problema in ne rešitev. To potrjuje vrsta zgrešenih srečanj in zamujenih priložnosti različnih programov spoprijemanja s problematiko radikalizacije in nasilnega ekstremizma. Za dodatne informacie o spletnem simpoziju Kako misliti (in razumeti) radikalizacijo in nasilni ekstremizem kliknite tukaj https://www.pei.si/raziskovalna-dejavnost/projekti/radikalizacija-in-nasilni-ekstremizem/symposium/ Povzetki posameznih predstavitev so dostopni na spletni strani https://www.pei.si/wp-content/uploads/2021/05/abstracts_radicalisation.pdf

Plačilo letne SLODRE članarine
Člane društva pozivamo, da poravnajo letno članarino, ki še vedno znaša 10 EUR. Članarino lahko poravnate osebno v gotovini pri blagajniku na sedežu društva ali pa jo nakažete na bančni račun društva: IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.). SLODRE (Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana)

DOMAČE NOVICE

Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP)
Vabimo vas na pedagoška usposabljanja v sklopu projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), katerih namen je izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja v Sloveniji z uvedbo prožnejših, sodobnih, inovativnih oblik učenja in poučevanja. Več o INOVUP aktivnostih si lahko preberete na spletni strani www.inovup.s

8. junij 2021 ob

9. uri

Vodenje raziskovalno-pedagoškega tima v smeri trajnostnega delovanja

izr. prof. dr. Judita Peterlin

Usposabljanje na daljavo

10. junij 2021 ob 10. uri

Visokošolsko izobraževanje v pogojih medkulturnosti – 1.del

izr. prof. dr. Vesna Godina Vuk

Usposabljanje na daljavo

10. junij 2021 ob 11.30 uri

Inovativni pristopi motiviranja študentov in učiteljev

dr. Andreja Lavrič

Usposabljanje na daljavo

17. junij 2021 ob 11.30 uri

Vprašanja za spodbujanje večje aktivnosti študentov

dr. Andreja Lavrič

Usposabljanje na daljavo

5. julij 2021 ob 11. uri

Inovativni pristopi k mentoriranju raziskovalnih del

doc. dddr. Joca Zurc

 

FORUM INOVUP:
Posebej lepo vas vabimo, da sodelujete na forumu ter tako soustvarjate učečo se skupnost visokošolskih učiteljev in sodelavcev v Sloveniji: http://forum.inovup.si/

Javno povabilo za zbiranje predlogov za nacionalno evalvacijsko študij (področje predšolske vzgoje)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo ponovitev javnega povabila za zbiranje predlogov za nacionalno evalvacijsko študijo »Analiza potreb, pogojev in možnosti obveznega vključevanja otrok v enega izmed programov predšolske vzgoje z vidika zmanjševanja socialne, ekonomske in kulturne neenakosti«. Besedilo javnega povabila najdete na tej povezavi. Rok za prijave se izteče 21. junija 2021 ob 12.00 uri.

Korak za korakom praznuje 25 let
Leta 1994 je Zavod za odprto družbo Slovenije sprejel odločitev, da prične z implementacijo metodologije Korak za korakom tudi v Sloveniji. Po temeljitih pripravah se je metodologija pričela uvajati v šolskem letu 1995/96, in sicer v 8 vrtcih oziroma 18 oddelkih druge starostne skupine. Ko se je pet let kasneje pojavila potreba po večjem povezovanju, smo ustanovili Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom. Kljub temu da je Mreža v dvajsetih letih obstoja doživela kar nekaj sprememb, vseskozi ohranja svoje osnovno poslanstvo, ki je nudenje podpore vodstvenim in strokovnim delavcem vrtcev in osnovnih šol pri njihovem profesionalnem razvoju in iskanju poti, kako vzgojno-izobraževalni proces še izboljšati.  V počastitev obeh jubilejev - 25. obletnice uvajanja metodologije Korak za korakom in 20. obletnice Mreže za spreminjanje Korak za korakom - se čez leto odvijajo različni dogodki, praznično leto pa bomo zaključili s konferenco Že 25 let korakamo skupaj - od uvajanja metodologije Korak za korakom do skrbi za celostni profesionalni razvoj strokovnih delavcev, ki bo potekala 9. 6. 2021 v spletnem okolju. Več na: https://www.korakzakorakom.si/vabilo-na-strokovno-konferenco-ze-25let-korakamo-skupaj 

TUJE NOVICE

Pri reviji Educational Philosophy and Theory (letnik 53, št. 8) je izšla tematska številka ’Talents and Distributive Justice’
Pri reviji Educational Philosophy and Theory (letnik 53, št. 8) je izšla tematska številka ’Talents and Distributive Justice’. Pričujoča tematska številka prinaša prispevke, ki obravnavajo nekatere izmed najbolj perečih problemov in izzivov, ki izhajajo iz pomanjkljivega razumevanja anatomije talentov, redukcionističnega pojmovanja njihove distributivne vrednosti ter nevolutistične narave samih talentov. Poseben poudarek je namenjen preučevanju tistih vprašanj, ki so bila v razpravah o talentih (in distributivni pravičnosti nasploh) do sedaj zanemarjena ali popolnoma prezrta. Avtorji prispevkov so Mitja Sardoč in Tomaž Deželan, Jaime Ahlberg, Johannes Giesinger, Kirsten Meyer, Johathan J.B. Mijs, Mark C. Vopat in Winston C. Thompson.  Gostujoči urednik tematske številke ’Talents and Distributive Justice' je dr. Mitja Sardoč. Kazalo tematske številke: https://www.tandfonline.com/toc/rept20/current

EERA NOVICE

Konferenca ECER JE letos potekala v spletni obliki
Mednarodna konferenca ECER 2021 bo letos potekala v spletni obliki v prvem tednu septembra in bo poleg zanimivega programa ponujala tudi nabor pleanarnih predavteljiv in predavatelje ter zanimiv spletni spremljvalni program. Več infomacij: https://eera-ecer.de/ecer-2021-geneva/ 
 
EERA blog: Education in a Post-COVID World: Creating more Resilient Education Systems
Na spletni strani ERRA bloga najdete nov aktualni prispevek dr. Gemme Moss in  dr. Alice Bradbury z razmisleki o izzivih edukacije povezane s COVID-19 ter predvsem o lekcijah, ki nam jih epidemija ponuja: Education in a Post-COVID World: Creating more Resilient Education Systems. V prispevku predstavljate nekatere ugotovitve in načine soočanje iz Velike Britanije. Več na: https://blog.eera-ecer.de/resilient-education/ Na EERA blogu pa med zadnjimi najdete še naslove: How Dialogic Educational Research Reconnects Communities (https://blog.eera-ecer.de/how-dialogic-educational-research-reconnects-communities/); The Promise of Donna Haraway’s Philosophy: Knotting Together Better Educational Futures (https://blog.eera-ecer.de/the-promise-of-donna-haraways-philosophy-knotting-together-better-educational-futures/).

Global Education Rewards: 15 izbranih projektov
EERA se je jeseni 2020 pridružila Global Educational Network Europe (GENE), da bi s tem podprla raziskovalke in raziskovalke, ki jih zanimajo globalne teme s področja edukacije k skupni prijavi raziskovalnih projektov. Cilj razpisa je bila podpora visoko kakovostnemu raziskovanju edukacije na globalni ravni z usmeritvijo k učinku na politike in prakse. Na razpis se je prijavilo preko 60 prijav, od teh je bilo 15 izbranih. Projekti izhajajo iz 10 različnih držav in so temastko povezani z 8 EERA mrežami. Velik poudarek in podpora je bila izkazana tudi raziskovalkam in raziskovalcem na začetku raziskovalne kariere. Več o izbranih projektih in idejah, ki so bile podprte najdete tukaj: https://eera-ecer.de/about-eera/awards/global-education-award/projects-funded-2021/

MEDNARODNE KONFERENCE

Spletna konferenca TEPE, ki je potekala med 20 in 22. majem 2021 je bila zelo uspešna
Kot smo že poročali, je bila Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani letos organizatorica mednarodne konference mreže TEPE (Teacher Education Policy in Europe), že petnajste po vrsti, potekala pa je pod tematskim naslovom “Challenges of distance teaching in teacher education and education”. Razmere seveda še vedno niso naklonjene »fizičnim« konferencam, tako da je v celoti potekala preko spleta, vendar nič manj uspešno. Ob plenarnem delu se je zvrstilo  18 paralelnih tematskih sej, na katerih je svoje referate posredovalo skoraj 50 udeležencev, v celoti pa je konferenci (deloma ali v celoti) prisostvovalo 204 udeležencev iz 34 držav. Posebna pozornost je bila namenjena plenarnemu predavatelju profesorju Michaelu W. Appleu (Univerza Wisconsin, ZDA); ki je spregovoril na temo “Struggling with inequalities: Covid, hard realities, and the politics of teaching”. Zelo zanimiva je bila tudi zaključna plenarna seja, ki je vključevala okroglo mizo s štirimi povabljenimi gosti (Michael W. Apple, Hannah Grainger Clemson, Evropska komisija;  Vasileios Symeonidis, Univerza v Grazu, in Damijan Štefanc, Univerza v Ljubljani), ki jo je vodil profesor Marco Snoek (Univerza v Amsterdamu) in preliminarno sintezo, ki jo je pripravila profesorica Eve Eisenschmidt (Univerza v Tallinnu). Ključna sporočila konference zadevajo kritično refleksijo posledic pandemije in pedagoškega »dela od doma« za proces poučevanja in učenja, iskanje odgovorov in dobrih praks, podpiranje ranljivih skupin učencev, spopadanje z (rastočo) izobraževalno neenakostjo, upoštevanje individualnih potreb študentov in skrb za dobrobit vseh, ki so vpleteni v pedagoški proces. Svoji misiji ustrezno se je mreža TEPE zavzela za to, da analizira tudi posledice, s katerimi se v razmerah pandemije soočajo fakultete oziroma druge ustanove za izobraževanje učiteljev: kaj torej manjka v študijskih programih za izobraževanje učiteljev? Konferenca je bila v celoti posneta in je dostopna na Youtube kanalu PEF UL. Več informacij: https://www.pef.uni-lj.si/1422.html.

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000