default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

Vsebina

Društvene novice
-
Plačilo letne SLODRE članarine
- 6. znanstveno konferenco »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Učenje in poučevanje na daljavo – izkušnje, problemi, perspektive«
Domače novice
- Simpozij na temo retorike in pandemije
- Mednarodni sestanek: Prehodi kot povezovanje različnih okolij in stopenj izobraževanja
- Mednarodna znanstvena konferenca Perspektiva razvoja izobraževanja učiteljev
- CEPS Journal: Edukacijske reforme in družbene spremembe
EERA novice
- Uspešen zaključek mednarodne konference ECER 2021
Mednarodne konference
- Priporočila s konference TEPE 2021 “Challenges of distance teaching in teacher education and education”
- ECE 2022: Deseta evropska konferenca o izobraževanju

Drugo
- Reforma začetnega usposabljanja učiteljev v združenem kraljestvu
- Novi standardi učiteljskega izobraževanja v Čilu
- Raziskovalno poročilo o kakovosti šolskega življenja v Evropi
- Raziskovalno poročilo o državljanski vzgoji v EU
- Vabilo za sodelovanje v projektu Univerze v Glasgowu

--

DRUŠTVENE NOVICE

Plačilo letne SLODRE članarine

Člane društva pozivamo, da poravnajo letno članarino, ki še vedno znaša 10 EUR. Članarino lahko poravnate osebno v gotovini pri blagajniku na sedežu društva ali pa jo nakažete na bančni račun društva: IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.). SLODRE (Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana)

6. znanstveno konferenco »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Učenje in poučevanje na daljavo – izkušnje, problemi, perspektive«

Pedagoški inštitut (PI), Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE) ter Center Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) organizirajo 6. znanstveno konferenco »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Učenje in poučevanje na daljavo – izkušnje, problemi, perspektive«. Osnovni cilj nacionalne znanstvene konference je diseminacija rezultatov raziskav ter izmenjava izkušenj, identifikacija ključnih problemov, izzivov in ovir v vzgoji in izobraževanju ter spodbujanje in razvoj raziskovanja na področju učenja in poučevanja na daljavo, ostaja pa kljub vsemu odprta tudi za vse druge pristope in usmeritve. Več informacij: https://www.pei.si/konferenca-2021/


DOMAČE NOVICE

Simpozij na temo retorike in pandemije

Pedagoški inštitut in Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem sta organizirala simpozij z naslovom Diskurzi pandemije: retorika kužnosti in kužna retorika je potekal 9. 9. 2021, v Dvorani Sv. Frančiška Asiškega, Koper, Slovenija. Na srečanju so obravnavali tematike, povezane z diskurzi pandemije, obravnavane z vidika različnih perspektiv, vključujoč zgodovinske, kulturne, politične, filozofske in tudi izobraževalne vidike. Poleg individualnih prezentacij je občinstvo ob koncu dneva lahko sodelovalo tudi na okrogli mizi, ki je na primeru novega specialističnega programa iz retorike izpostavila pomembnost retorike kot tiste discipline, ki omogoča razumevanje različnih vidikov skupnostnega življenja. Več informacij: https://www.pei.si/simpozij-retorika-in-pandemija-092021/ 

Mednarodni sestanek: Prehodi kot povezovanje različnih okolij in stopenj izobraževanja

17. mednarodni znanstveni sestanek, ki ga organizira UP PEF v sodelovanju z Univerzo v Kragujevcu, Pedagoško fakulteto v Užicu in Jagodini (Srbija) in UM Pedagoško fakulteto, Prehodi kot povezovanje različnih okolij in stopenj izobraževanja, bo potekal v petek, 24. septembra 2021, v hibridni obliki. Obravnavani bodo prehodi v predšolskem in osnovnošolskem obdobju, predmetno specifični prehodi z vidika didaktične diferenciacije in individualizacije, specifične vzgojno-izobraževalne potrebe posameznikov ob različnih prehodih ter prehodi ob vstopu v visokošolsko izobraževanje, delovna okolja in v kariernem razvoju posameznikov. Na okrogli mizi o neposrednih izkušnjah, problemih in perspektivah bodo spregovorili tudi predstavniki različnih stopenj izobraževanja in izobraževalnih okolij ter predstavniki staršev. Več informacij: https://www.pef.upr.si/arhiv_novic/2021070613040907/Program%2017.%20mednarodnega%20znanstvenega%20sestanka/ 

Mednarodna znanstvena konferenca Perspektiva razvoja izobraževanja učiteljev

Mednarodna znanstvena konferenca Perspektiva razvoja izobraževanja učiteljev v organizaciji Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru bo potekala 30. 9. in 1. 10. 2021 v živo. Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru letos praznuje 60 - letnico procesa izobraževanja pedagoškega kadra. V sklopu svojega jubileja bo tako organizirala znanstveno konferenco z naslovom »Perspektive razvoja izobraževanja učiteljev«, ki bo namenjena vsem raziskovalcem, visokošolskim učiteljem, predstavnikom šolske politike ter vsem, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja. Konferenca pa bo med drugim tudi enkraten društveni dogodek, saj nakazuje pomembno vez med ustanovo z dolgo izobraževalno tradicijo in društvom SLODRE. Ker današnji čas nedvomno potrebuje hitre odzive na področju vzgoje in izobraževanja, ki jih narekujejo številne družbene spremembe, bo razprava o pedagoškem kadru, ki bo uspešno razvijal kompetence, spodbujal učenje ter se znal soočati z izzivi prihodnosti še kako zanimiva in pomembna. Mednarodna konferenca se bo vsebinsko dotaknila treh širših tematskih področij: trendi in inovacije na področju izobraževanja učiteljev; programi, pristopi in strategije izobraževanja učiteljev ter raziskovalne usmeritve v prihodnosti. Sodelovanje na konferenci, vključevanje v razprave, izmenjava strokovnih pogledov, idej, znanstvenih rezultatov ter praktičnih izkušenj pa naj bo dovolj tehten razlog, da se dogodka udeležite. Več informacij: www.conference-pef2021.si 

CEPS Journal: Edukacijske reforme in družbene spremembe

Izšla je nova številka mednarodne revije CEPS Journal, ki jo izdaja PEF UL, njena tokratna tema pa so edukacijske reforme in družbene spremembe. Urednica oz. urednika tematske številke so Mitja Sardoč, Veronika Tašner in Slavko Gaber, v obsežnem zvezku pa so zbrali enajst zanimivih člankov domačih in tujih avtoric in avtorjev, ki obravnavajo različne teme z različnih področij izobraževalne vertikale. Številka je v prostem dostopu dosegljiva na https://www.cepsj.si/index.php/cepsj/issue/view/43

EERA NOVICE

Uspešen zaključek mednarodne konference ECER 2021

ECER 2021, ki je bil sicer predviden v živo in sicer ob prelepem Ženevskem jezeru, je tokrat v celoti potekal v spletni obliki. Kljub do nedavnega neobičajnemu formatu se je zaključil zelo uspešno. Sodelovalo je preko 2500 udeleženk in udeležencev iz preko 75 držav celega sveta. Sodelovali so na preko 2300 predstavitvah razporejenih preko 740 sekcij. Prvi vtisi udeleženk in udeleženk so pozitivni in pričajo o visoki kakovosti razprav ter predstavitev. Vabimo vas k ogledu plenarnih predavanj, ki bodo v naslednjih dneh v celoti dostopna na https://www.youtube.com/c/EERAedu. Naslednje leto se srečamo v Yerevanu: https://eera-ecer.de/ecer-2022-yerevan/

MEDNARODNE KONFERENCE

TEPE 2021 “Challenges of distance teaching in teacher education and education”, 20.-22. maj 2021.

Po uspešni virtualni konferenci TEPE 2021 (“Challenges of distance teaching in teacher education and education”, 20.-22. maj 2021), je mreža TEPE pripravila dokument z ugotovitvami in priporočili, ki povzema ključne točke iz konferenčnih predstavitev, okrogle mize in diskusij. V ospredju so predvsem naslednja vprašanja:
- Kakšne so posledice pouka na daljavo za proces poučevanja in učenja?
- Kako najti načine za prilagodljivo prilagojeno učenje in aktivnost učencev in študentov?
- Kako podpreti ranljive skupine učencev, se spopasti z neenakostjo, upoštevati individualne potrebe učencev in študentov in skrbeti za dobrobit vseh udeležencev?
- Vpliv na izobraževanje učiteljev - kaj manjka v naših programih učiteljskega izobraževanja?
Priporočila, ki so bila na tej podlagi oblikovana, so naslovljena na vse relevantne deležnike: najprej na ustanove za izobraževanje učiteljev, nato pa tudi na učitelje in šole, odločevalce v izobraževanju na regionalni, državni in evropski ravni, raziskovalcem vzgoje in izobraževanja ter na oblikovalce evropskih edukacijskih politik. Dokument lahko preberete na povezavi: https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/user_upload/2021/TEPE_2021_recommendations_24august2021.pdf 

ECE 2022: Deseta evropska konferenca o izobraževanju

International Academic Forum (IAFOR) bo prihodnje leto priredil že deseto evropsko konferenco o izobraževanju; potekala bo v mešani obliki – na daljavo in »v živo« - in sicer na Institute of Education v Londonu od 14-07-2022 do 17-07-2022. Rok za oddajo prispevkov je 25-02-2022. IAFOR od ustanovitve leta 2009 združuje ljudi in ideje na različnih dogodkih in platformah za promocijo interdisciplinarnega študija. Vključuje se v številne medsektorske projekte po vsem svetu. Z raziskovalnim centrom IAFOR na univerzi v Osaki so se med drugim vključili v interdisciplinarne pobude, ki naj bi imele pomemben vpliv na domače in mednarodne diskusije, pa tudi na javne edukacijske politike. Konferenca ECE2022 ponuja izjemno priložnost za izmenjavo raziskav in najboljših praks ter za srečanje ljudi in idej, potekala pa bo skupaj z deseto evropsko konferenco o učenju jezikov (ECLL2022). Registracija na katero koli konferenco bo delegatom omogočila, da se udeležijo sej na drugi. Več informacij na https://ece.iafor.org/.

DRUGO

Reforma začetnega usposabljanja učiteljev v združenem kraljestvu

V Združenem kraljestvu je nedavno posebna strokovna svetovalna skupina pripravila »poročilo o trgu usposabljanja učiteljev«, ki je bil javno predstavljen julija 2021. Skupina je opravila pregled trga začetnega usposabljanja učiteljev (ITT) za vse programe, ki vodijo do statusa usposobljenega učitelja (QTS). Državne oblasti (the UK Department for Education) poudarjajo, da pobuda temelji na obstoječih reformah usposabljanja učiteljev in želi narediti sektor učinkovitejši in uspešnejši. Poročilo se je osredotočilo na značilnosti najbolj kakovostnega začetnega usposabljanja učiteljev ter na zmogljivosti, ki jih bodo ponudniki na trgu potrebovali za zagotavljanje kakovosti, doslednosti in skladnosti, za katere oblasti menijo, da so potrebni. Strokovnjaki so ugotovili, da je za uspešno izvedbo kakovostnih reform bistvena reforma na trgu ITT. Poročilo, ki zaključuje pregled, vsebuje 14 priporočil za izboljšave sistemov ITT, ki temeljijo na najnovejših raziskavah ter nacionalni in mednarodni praksi. Osrednje priporočilo strokovnjakov je, da morajo vsi ponudniki ITT programov, ki vodijo do QTS, izvajati nove zahteve o kakovosti. Prenoviti bo treba postopek akreditacije, da bo zagotovil, da bodo vsi ponudniki sposobni v celoti izpolnjevati stroge zahteve kakovosti. Celotno poročilo najdete na spletnem naslovu https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/999621/ITT_market_review_report.pdf.

Novi standardi učiteljskega izobraževanja v Čilu

Čilsko ministrstvo za izobraževanje je objavilo nove zavezujoče standarde za usposabljanje učiteljev, ki nadomeščajo standarde iz leta 2011 in dajejo večji poudarek kulturni raznolikosti, vključenosti, spolu, razvoju socialno-čustvenih sposobnosti učencev in uporabi izobraževalnih tehnologij. Novi standardi so obvezni, prej pa niso bili. Več informacij v angleščini na https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20210830082030299.

Raziskovalno poročilo o kakovosti šolskega življenja v Evropi

Raziskav, ki ponujajo podrobnejšo oceno kakovosti šolskega življenja (QSL) v izobraževalnih sistemih EU in analizirajo njihovo napovedno vrednost za različne izide šolanja, je relativno malo. To poročilo, ki je bilo nedavno objavljeno, želi zapolniti obstoječo vrzel z zagotavljanjem raziskovalnega modela za merjenje subjektivne kakovosti šolskega življenja učencev EU na podlagi obsežnih mednarodnih ocenjevanj, kot je program OECD za mednarodno ocenjevanje učencev (PISA). Z uporabo posameznih podatkov 189.468 15-letnikov EU, ki so sodelovali v ocenjevalnem ciklu PISA 2018, ponuja ta analitični model predlog ukrepov za šest posebnih dimenzij QSL: dojemanje učencev o možnih koristih šolskega dela za njihove prihodnje možnosti izobraževanja in zaposlovanja; njihov občutek samoučinkovitosti pri učenju in nagrajevanju dosežkov; zavedanje akademske in družbeno-čustvene podpore, pozornosti, razumevanja, spodbude in navdiha, ki jih prejmejo od njihovih učiteljev, kar lahko prispeva k samomotivaciji pri učenju in učinkovitosti pouka; občutek pripadnosti učencev kot del oblikovanja njihove identitete; učni duh sodelovanja, vzpostavljen v šolah; in izkušnje učencev glede varnosti na njihovi šoli, povezane z manjšo izpostavljenostjo ustrahovanju. Poročilo zajema vidike kakovosti šolskega življenja, ki bi jih kljub specifičnim nacionalnim politikam ter institucionalnim in družbeno-kulturnim vplivom lahko šteli za univerzalne v vseh evropskih šolskih sistemih, ter daje dokaze o pomenu njihovega promoviranja v državah EU. Več na https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1ed26993-c998-11eb-84ce-01aa75ed71a1 

Raziskovalno poročilo o državljanski vzgoji v EU

Namen te študije je bil analizirati, kako ukrepi EU prispevajo k izvajanju državljanske vzgoje v EU in njenih državah članicah in kako lahko EU še izboljša izvajanje državljanske vzgoje. Državljansko izobraževanje je v zadnjih letih postalo vse pomembnejše v politiki Evropske unije. V deklaracijah in v splošnih načrtih izobraževanja je področje državljanske vzgoje pridobilo bolj osrednje mesto. Razprave v državah članicah EU kažejo, da ni enostavno doseči soglasja o vsebini in pomembnosti tega področja, dokazujejo pa, da je da je v središču izgradnje EU. Gre za vprašanja možnih prihodnosti družbe in njenih članov ter funkcijo izobraževanja v njej. Več na: https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/e355c62f-00e6-11ec-8f47-01aa75ed71a1

Vabilo za sodelovanje v projektu Univerze v Glasgowu

Na Univerzi v Glasgowu pripravljajo obširen projekt, v sklopu katerega nameravajo zbrati največjo zbirko podatkov o edukacijskih politikah. Več informacij o projektu in vabilu za sodelovanje lahko najdete tu: https://www.gla.ac.uk/research/az/democracyresearch/data/callforexperts/ 

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000