default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

Društvo mladih pedagogov, UM FF - Oddelek za pedagogiko in društvo SLODRE vabijo na okroglo mizo z naslovom Počutje romskih učencev v slovenskih šolah v torek, 7. junija 2022, ob 16.30 uri, na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, Amfiteater dr. Vladimirja Bračiča FF UM.

Okrogla miza v ospredje obravnave postavlja učenke in učence, ki so pripadniki romske etnične skupnosti v Sloveniji. Na področju izobraževanja Romov so bili doslej narejeni že pomembni premiki, vendar se romska skupnost še vedno sooča s perečimi vprašanji, kot so slabe bivanjske razmere, nizka izobraženost ter visoka stopnja brezposelnosti. Problem predstavljajo tudi razširjeni predsodki in stereotipi, ki prispevajo k diskriminaciji, segregaciji in socialni izključenosti Romov iz večinske kulture. Z okroglo mizo želimo v ospredje postaviti prezrti glas romskih učencev ter predstaviti raziskovalne ugotovitve in pedagoške izkušnje o njihovem počutju, odnosih z vrstniki in učitelji ter učni uspešnosti v osnovni šoli. Poseben poudarek bo namenjen strategijam vzpostavljanja spodbudne šolske in razredne klime ter prepoznavanja medvrstniškega nasilja, ki so pomemben dejavnik pravičnega, uspešnega in kakovostnega šolanja.

V prvem delu okrogle mize bo študentka Filozofske fakultete UM Laura Kovač predstavila magistrsko delo z naslovom Počutje romskih otrok v osnovni šoli in njihove zaznave odnosov z vrstniki in učitelji. Raziskava predstavlja izvirne ugotovitve, pridobljene z intervjuji otrok in njihovih mater v romskih naseljih. Magistrsko delo je bilo nagrajeno z Miklošičevim priznanjem za leto 2021 in je dostopno na povezavi: https://dk.um.si/Dokument.php?id=153303&lang=slv.

V drugem delu okrogle mize bo potekala razprava o pogledih in izkušnjah na položaj romskih učencev v slovenskih šolah ter pristopih k njihovemu izboljšanju. Sodelovali bodo: Sandi Horvat, Romski akademski klub, mag. Milanka Munda, OŠ Ludvika Pliberška Maribor, mag. Sonja Filipič, OŠ Janka Padežnika Maribor, Marija Stojnšek Kmetec, OŠ Maksa Durjave Maribor, prof. dr. Mojca Peček Čuk in prof. dr. Irena Lesar, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.

Moderatorki: doc. dddr. Joca Zurc in prof. dr. Mateja Pšunder, članici Oddelka za pedagogiko FF UM in programske skupine P6-0372 Slovenska identiteta in kulturna zavest v jezikovno in etnično stičnih prostorih v preteklosti in sedanjosti.

Vljudno vabljeni!

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000