default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

Leto je naokoli in spet smo pred skupščino našega društva. Vljudno vas vabim, da se udeležite dvanajste redne skupščine našega društva, ki bo tokrat spet volilna, saj se končujejo mandati teles društva. Skupščina se bo pričela v ponedeljek, 19. decembra 2022 ob 17.00 v spletni obliki (povezava) z ugotavljanjem prisotnosti članic in članov.

V nadaljevanju bo najprej potekala okrogla miza z naslovom USTRJALNO PRIPOVEDOVANJE IN UMETNOST IZRAŽANJA (gl. ločeno vabilo).

Po njenem zaključku, predvidoma okrog 18.00, se bo pričelo redno delo skupščine z naslednjim dnevnim redom:

  1. Sprejem dnevnega reda in imenovanje delovnih teles
  2. Poročilo predsednice o delu v letu 2022 z razpravo
  3. Poročilo blagajnika za leto 2022 z razpravo
  4. Volitve predsednice/predsednika, podpredsednice/podpredsednika ter članic/članov Upravnega odbora in Častnega razsodišča
  5. Sprejem predloga programske usmeritve in letnega programa dela SLODRE za 2023
  6. Sklep o določitvi višine članarine za leto 2023
  7. Sprejem predloga finančnega načrta za leto 2023
  8. Razno

Člani društva so prejeli gradiva za skupščino po emailu.

Ob tem bi radi prijazno opozorili, da imajo volilno pravico na skupščini le člani, ki so poravnali letno članarino (10 €). Zaradi spletne oblike redne letne skupščine, vas prosimo, da članarino poravnate preko TRR

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije - SLODRE
Kardeljeva ploščad 16
1000 Ljubljana 

 

Vabljeni v čim večjem številu!

 

Jurka Lepičnik Vodopivec

predsednica SLODRE

 

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000