default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

Vsebina:

Društvene novice
- Plačilo letne SLODRE članarine
- Nova sestava Upravnega odbora SLODRE (2023-2024)

Domače novice
- Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023
- Vabilo na strokovni posvet ZDPDS 'Potrebujemo v Sloveniji novo reformo sistema vzgoje in izobraževanja?'
- Ustanovna seja Delovne skupine za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja
- Monografija Early Childhood Education and Care Teacher Education in Europe (Trends, Perspectives and Guidelines)
- Projekt SETCOM – Podporna okolja za spodbujanje prečnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju
- Pedagoški inštitut sodeluje pri pripravi digitalnega orodja za krepitev pismenosti o duševnem zdravju
- Alternator: Misliti znanosti. – Vabilo k branju in pisanju

EERA novice
- EERA izraža sočutje in solidarnost prebivalcem Turčije in Sirije
- Rekordno število prijav na konferenco ECER v Glasgowu!

Mednarodne konference
- Vabilo na delavnico: Research data management when working with children and youth
- Vabljeni na 19. mednarodni znanstveni sestanek, ki ga organizira Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

Drugo
- Mednarodni razpisi ARRS
- Javni poziv za sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in RO ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev

--

DRUŠTVENE NOVICE

Plačilo letne SLODRE članarine
Člane društva pozivamo, da poravnajo letno članarino, ki še vedno znaša 10 EUR. Članarino lahko poravnate osebno v gotovini pri blagajniku na sedežu društva ali pa jo nakažete na bančni račun društva: IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.). SLODRE (Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana)

Nova sestava Upravnega odbora SLODRE (2023-2024)
Na letni skupščini društva 19. 12. 2023 so člani izvolili novo sestavo Upravnega odbora. Upravni odbor bo v mandatu 2023-2024 deloval v naslednji sestavi: dr. Jurka Lepičnik Vodopivec (predsednica), dr. Ana Kozina (podpredsednica), dr. Samo Fošnarič (član), dr. Edvard Protner (član), dr. Vesna Ferk Savec (članica), dr. Janez Krek (član), Igor Repac (blagajnik).

 

DOMAČE NOVICE

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023
Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023. Predmet razpisa je (so)financiranje izvajanja:

  • manjših temeljnih raziskovalnih projektov in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov;
  • podoktorskih temeljnih raziskovalnih projektov in podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov;
  • manjših temeljnih raziskovalnih projektov - Program dr. Aleša Debeljaka;
  • velikih temeljnih raziskovalnih projektov.

Predvidena letna višina sredstev javnega razpisa je 30.000.000,00 EUR. Predvideni začetek (so)financiranja izvajanja projektov je 1. 9. 2023. Prijave se oddajo na spletnem portalu agencije Digital Forms. Več informacij o razpisu je na povezavi. Rok za oddajo 28. 2. 2023 do 14.00.

Vabilo na strokovni posvet ZDPDS 'Potrebujemo v Sloveniji novo reformo sistema vzgoje in izobraževanja?'
V obdobju, ki prihaja je pred nami ponovno obsežna šolska reforma. Trenutno smo priča več procesom (sprejeta Izhodišča prenove učnih načrtov v OŠ in gimnaziji, Zaveza, k prenovi vseh UN po šolski vertikali v okviru NOO, izoblikovanje iniciative Partnerstvo za kakovosten in pravičen vzgojno-izobraževalni sistem), ki v tem trenutku sicer potekajo ločeno, zdi pa se, da težijo k podobnemu cilju in jim je skupna tudi predpostavka, da v Sloveniji potrebujemo resen razmislek o prihodnosti šolstva ter nasploh vzgoje in izobraževanja. Na strokovnem posvetu, 23. 3. 2023 v Ljubljani želimo odpreti prostor razpravi o tem, kakšni so cilji in kako potekajo reformni procesi, kako so ali bi morali biti metodološko premišljeni, katera področja sistema ViZ bi morali nasloviti, kje vidimo najbolj pereče sistemske in strokovne probleme, kakšne in v katere smeri gredo prvi razmisleki o predlogih rešitev? Vabimo vas, da se strokovnega posveta udeležite in s svojo udeležbo v plenarnih razpravah pomembno doprinesete k premislekom na vprašanja, ki se dotikajo reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Prijavnica na posvet je dostopna tukaj. Kotizacija: 50 eur za prijavljene do 20.12.2022, za prijavljene po tem datumu pa 70 eur. Za vprašanja in dodatna pojasnila pišite na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Ustanovna seja Delovne skupine za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja
V prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport se je prvič sestala Delovna skupina za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanje za obdobje 2023-2033. Oblikovanje delovne skupine sledi koalicijski zavezi o celoviti prenovi šolskega sistema, ki je ena ključnih prioritet dela vlade dr. Roberta Goloba. Prav tako uresničujejo napoved, ki izhaja iz koalicijskega dogovora o strokovni razpravi o vsebinski nadgradnji izobraževanja v smeri družbenih in tehnoloških sprememb ter zavezo, da bodo prenovo pripravljali strokovnjaki in strokovnjakinje s področja vzgoje in izobraževanja. S tem namenom je ministrstvo novembra 2022 javno pozvalo strokovnjake in strokovnjakinje s področja vzgoje in izobraževanja, da kandidirajo za članico oziroma člana delovne skupine za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033. Več: https://www.gov.si/novice/2023-01-10-ustanovna-seja-delovne-skupine-za-pripravo-nacionalnega-programa-vzgoje-in-izobrazevanja/

Monografija Early Childhood Education and Care Teacher Education in Europe (Trends, Perspectives and Guidelines)
Decembra 2022 je v okviru projekta NEMO (Nova priporočila o spremljanju otrok za razvoj inovativnega kurikuluma za vzgojitelje_ice) izšla nova znanstvena monografija Early Childhood Education and Care Teacher Education in Europe (Trends, Perspectives and Guidelines), v soavtorstvu dr. Maše Vidmar in Manje Veldin, raziskovalk s Pedagoškega inštituta. Monografija ponuja poglobljen in celovit pregled trendov, perspektiv in smernic v zvezi z izobraževanjem vzgojiteljev predšolske vzgoje in varstva v Evropi ter nekaterih drugih vidikov sistemov predšolske vzgoje in varstva. S primerjalno analizo petih evropskih držav - Slovenije, Švedske, Španije, Cipra in Italije - in hkratno umestitvijo njihovega položaja v širši evropski kontekst, monografija zapolnjuje raziskovalno vrzel na tem področju. Pomembna dodana vrednost te monografije so empirično podprte evropske politične smernice z dragocenimi informacijami o perspektivah izobraževanja učiteljev predšolske vzgoje in varstva v Evropi. Več na: https://www.verlagdrkovac.de/978-3-339-13340-3.htm

Projekt SETCOM – Podporna okolja za spodbujanje prečnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju
Na Univerzi v Mariboru so pričeli z izvedbo projekta SETCOM – Podporna okolja za spodbujanje prečnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju, ki ga sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma. V okviru projekta razvijajo sinergijo dveh sklopov prečnih kompetenc: pismenost na področju umetne inteligence ter socialnih in čustvenih kompetenc. Naslavljajo učitelje, vzgojitelje in druge strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, študente pedagoških smeri, visokošolske učitelje in sodelavce ter administrativne sodelavce v izobraževalnih institucijah. Več informacij: https://www.um.si/objava/podporna-okolja-za-spodbujanje-precnih-kompetenc-v-vzgoji-in-izobrazevanju-setcom/

Pedagoški inštitut sodeluje pri pripravi digitalnega orodja za krepitev pismenosti o duševnem zdravju 
Na Pedagoškem inštitutu od 1.9.2022 sodelujemo pri triletnem Erasmus projektu me_HeLi-D (Pismenost o duševnem zdravju in raznolikost. Okrepiti duševno zdravje in rezilientnost mladine z digitalnimi viri). Cilj projekta je razviti digitalno orodje na področju pismetnosti o duševnem zdravju za učence_ke stare med 12 in 15 let, ki bo prostodostopno v štirih jezikih. Projektna ekipa PI pripravlja vsebino za orodje in načrtuje raziskavo za znanstveno ovrednotenje intervencije. Prvi izsledki našega dela (pregled obstoječih digitalnih programov) bodo predstavljeni na mednarodni konferenci ECER 2023. 

Alternator: Misliti znanosti. – Vabilo k branju in pisanju
Uredništvo spletne revije Alternator. Misliti znanost., ki uspešno izhaja že četrto leto, vas vabi k branju in pisanju prispevkov. Ker si želimo, da bi naši bralci in bralke o znanosti brali iz prve roke, vabimo k pisanju tako mlajše kot tudi že uveljavljene raziskovalke in raziskovalce. Veselilo nas bo, če bomo našo zbirko člankov okrepili tudi s področjem raziskovanja vzgoje in izobraževanja. V obliki znanstvenega eseja lahko predstavite ugotovitve svojega preteklega oziroma že zaključenega raziskovanja, lahko pa tudi ideje, ki jih trenutno šele raziskujete. Svoje prispevke pošljite na  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  in na tej povezavi so vam na voljo navodila za avtorje oz. avtorice.

Nov projekt Pedagoškega inštituta: Izobraževanje na mejah človeškega - izziv novih tehnologij
Na Pedagoškem inštititu smo pričeli z izvajanjem bilateralnega projekta (EDUCAT(H)UM): Izobraževanje na mejah človeškega: izziv novih tehnologij / Education at the Frontiers of the Human: The Challenge of New Technologies. V projektu, v katerem sodelujeta Univerza v Varšavi in Pedagoški inštitut, skozi preseke različnih humanističnih in družboslovnih disciplin raziskujemo kontradiktoren položaj človeka v sodobni digitalizirani družbi in v navezavi na temeljne predpostavke neohumanistične paradigme Bildunga prevprašujemo vlogo digitalnih tehnologij v sodobni vzgoji in izobraževanju. Cilj projekta je prispevati k ustreznejši umestitvi vzgoje in izobraževanja v trenutni zgodovinski trenutek, ki ga uokvirjata digitalizacija in diskurz t. i. digitalne preobrazbe, in okrepiti humanistično perspektivo raziskovanja. Triletni projekt financira ARRS kot del sheme Weave - NCN Poljska - ARRS Slovenija z NCN v vlogi vodilne agencije. Več o projektu: www.pei.si


EERA NOVICE

EERA izraža sočutje in solidarnost prebivalcem Turčije in Sirije
Celotna skupnost EERA, nacionalna združenja, mreže in vsi pridruženi partnerji, izraža iskreno sočutje in solidarnost prebivalcem Turčije in Sirije po grozljivem potresu 6. februarja. EERA poudarja, da jo je kot združenje obogatilo sodelovanje turških združenj in turških raziskovalk_cev na vseh področjih raziskovanja vzgoje in ziobraževanja. Pogled na smrt in uničenje, ki sta prizadela domove in skupnosti številnih EERA prijateljev in kolegov, nas vse navdaja z globoko žalostjo. EERA se tudi zaveda, da tako v Turčiji kot v Siriji obstaja velika potreba po pomoči in podpori, zato tiste, ki lahko pomagajo, prosijo, da razmislijo o donacijah prek dobrodelnih organizacij v svojih državah. Več na: https://eera-ecer.de/news/sympathy-and-solidarity-to-the-peoples-of-tuerkiye-and-syria/

Rekordno število prijav na konferenco ECER v Glasgowu!
Konferenca ECER 2023 je skupaj s predkonferenco prejela kar 3172 oddanih povzetkov. Vsi povzetki bodo podvrženi dvojnemu slepemu recenzetskemu postopku. Več informacij je dostopnih na: https://eera-ecer.de/ecer-2023-glasgow/ecer-programme/ Na svidenje v Glasgowu!

 

MEDNARODNE KONFERENCE

Vabilo na delavnico: Research data management when working with children and youth
V okviru evropskega projekta “COORDINATE” - COhort cOmmunity Research and Development Infrastructure Network for Access Throughout Europe v ADP skupaj z drugimi partnerji organizirajo dvodnevno delavnico na temo ravnanja z raziskovalnimi podatki v primeru, ko so udeleženci otroci in mladi. Dogodek bo potekal 27. in 28. marca 2023 v Ljubljani. Poleg krajših predavanj bodo predstavili več primerov in praktičnih napotkov pri delu z občutljivimi raziskovalnimi podatki. V središču bo načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki (NRRP), posvetili pa se bodo tudi vsebinam povezanim z uporabo že objavljenih raziskovalnih podatkov. Delavnica je brezplačna, vendar se je nanjo potrebno prijaviti. Zaradi omejenega števila mest bodo prednost pri prijavi imeli raziskovalci, mladi raziskovalci in doktorski študenti, ki proučujejo otroke in mladino. Prijave so odprte do 15. februarja 2023. Več o programu in podrobnosti o organizaciji na spletni strani COORDINATE. Aktivnosti bodo potekale v angleškem jeziku. 

Vabljeni na 19. mednarodni znanstveni sestanek, ki ga organizira Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
v sodelovanju z Univerzo v Kragujevcu, Pedagoško fakulteto v Užicu in Jagodini (Srbija) in Univerzo v Mariboru, Pedagoško fakulteto, z naslovom Vzgoja in izobraževanje iz perspektive preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, ki bo v petek, 15. septembra 2023, v prostorih Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete, Cankarjeva 5 v Kopru. Več informacij na povezavi:

https://www.pef.upr.si/sl/novice/2022122809283069/znanstveni-sestanek-vzgoja-in-izobrazevanje-iz-perspektive-preteklosti-sedanjosti-in-prihodnosti

 

DRUGO

Mednarodni razpisi ARRS
- Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FNR (Luxembourg National Research Fund) deluje v vlogi vodilne agencije v letu 2022 (16.12.2022) - odprt do: 20.04.2023
-
Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2024 – 2025odprt do 20.4.2023
-
Javni razpis za projekte ERC potencial – stalno odprt (31.12.2025)

Objavljen Javni poziv za sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in RO ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev – Obzorje Evropa MSCA
Obveščamo vas, da je objavljen Javni poziv za sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev. Več informacij na povezavi: ARRS - Načrt za okrevanje in odpornost - Javni poziv za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev.

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000