default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

Vsebina:

Društvene novice

 • Plačilo letne SLODRE članarine
 • Vabilo k prijavi povzetka na 9. znanstveno konferenco Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju

Domače novice

 • Osnutek predloga Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023–2033
 • Nova družbena pogodba za vzgojo in izobraževanje
 • Izjava Pedagoškega inštituta ob združevanju ljubljanskih vrtcev
 • Javna objava prvih rezultatov Evropskega regionalnega modula ICCS 2022
 • Resignirano odprto pismo slovenskim akademskim združenjem
 • Izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost višji, a obsegali enak delež BDP
 • SURS: Honorarni delavci na visokošolskih zavodih in višjih strokovnih šolah, 2022/23
 • Znanstvena monografija: Empowering Teachers Across Europe to Deal with Social, Emotional and Diversity-Related Challenges
 • Vabilo k sodelovanju v raziskavi: Model pozitivnega razvoja učiteljic in učiteljev – preplet notranjih (motivacijskih, čustvenih in kognitivnih) in zunanjih (šolskih in sistemskih) virov med šolskim letom
 • Knjižne novosti Založbe UL Pedagoške fakultete
 • Novosti Založbe UP v letu 2024
 • O TALIS-u: Vse o OECD raziskavi o učiteljih
 • Raziskava študije izvedljivosti LLLP
 • HUD sklad

EERA novice

 • EERA praznuje 30 let
 • ECER 2024

Mednarodne konference

 • Znanstveni sestanek - 50 let Pedagoške fakultete v Kopru
 • Premislek o otroštvu III: Poučevanje za vključujočo, tehnološko kompetentno in trajnostno naravnano družbo

Drugo

 • ARIS odprti razpisi

--

DRUŠTVENE NOVICE

Plačilo letne SLODRE članarine
Člane društva pozivamo, da poravnajo letno članarino, ki še vedno znaša 10 EUR. Članarino lahko poravnate osebno v gotovini pri blagajniku na sedežu društva ali pa jo nakažete na bančni račun društva: IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.). SLODRE (Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana)

Vabilo k prijavi povzetka na 9. znanstveno konferenco Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju
Tudi v letu 2024 Pedagoški inštitut (PI), Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE), Center Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) ter Oddelek za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani organizirajo 9. znanstveno konferenco z naslovom »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Umetna inteligenca v vzgoji in izobraževanju«. Več: https://www.pei.si/vabilo-k-prijavi-povzetka-na-9-znanstveno-konferenco-raziskovanje-v-vzgoji-in-izobrazevanju/

 

DOMAČE NOVICE

Osnutek predloga Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023–2033
Strokovna delovna skupina pod vodstvom dr. Janeza Vogrinca z ljubljanske Pedagoške fakultete je pripravila osnutek predloga Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033. V dokumentu je skupaj opredeljenih 21 strateških ciljev, 51 strateških podciljev in 284 ukrepov, ki so razdeljeni v 6 prednostnih področij. To so družbeni razvoj ter vloga vzgoje in izobraževanja, zagotavljanje varnega in spodbudnega okolja za optimalni razvoj posameznika, poučevanje, učenje, spremljanje napredka ter preverjanje in ocenjevanje znanja, profesionalni in karierni razvoj strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju, sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti in vzgojno-izobraževalni sistem. Več: https://www.gov.si/novice/2024-02-06-objavljen-je-osnutek-predloga-nacionalnega-programa-vzgoje-in-izobrazevanja-za-obdobje-2023-2033/

Nova družbena pogodba za vzgojo in izobraževanje
Center za študij edukacijskih politik UL PEF vabi k prebiranju strokovno utemeljenih predlogov za mogoče dograjevanje sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. Pri pripravi gradiv so sodelovali tudi sodelavci in sodelavke Centra, ki bo v nadaljevanju organiziral tudi Seminarje šolskega polja na katerih bomo o izbranih vprašanjih še dodatno razpravljali. Datumi in vsebina srečanja Seminarja bodo objavljeni na naši strani, objavo pa izkoriščamo tudi kot priložnost, da vas povabimo k udeležbi na pogovorih. Več: https://www.sviz.si/nova-druzbena-pogodba-za-vzgojo-in-izobrazevanje/

Izjava Pedagoškega inštituta ob združevanju ljubljanskih vrtcev
Na Pedagoškem inštitutu, kjer se ukvarjamo tudi s kakovostjo vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcih, z zaskrbljenostjo spremljamo informacije o nameri reorganizacije javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana. Spornih se nam namreč zdi kar nekaj vidikov zagotavljanja kakovosti. Eden od kazalnikov kakovostnega vrtca je zmožnost, da se odziva na potrebe otrok, družin in zaposlenih. Več: https://www.pei.si/izjava-pedagoskega-instituta-ob-zdruzevanju-ljubljanskih-vrtcev/

Javna objava prvih rezultatov Evropskega regionalnega modula ICCS 2022
Pred nami je javna objava prvih rezultatov Evropskega regionalnega modula ICCS 2022. Evropski regionalni modul ICCS 2022 je bil razvit z namenom, da se »izmerijo« vidiki državljanske vzgoje in izobraževanja, ki so (bili) opredeljeni kot pomembni za evropski kontekst, in sicer ob upoštevanju številnih družbenih in političnih vprašanj, relevantnih za Evropo. Več: https://www.pei.si/javna-objava-prvih-rezultatov-evropskega-regionalnega-modula-iccs-2022-2/

Resignirano odprto pismo slovenskim akademskim združenjem
Spoštovana Slovenska akademija znanosti in umetnosti, spoštovana Rektorska konferenca Republike Slovenije, spoštovana Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenija, spoštovane kolegice in kolegi! Več: https://www.pei.si/resignirano-odprto-pismo-slovenskim-akademskim-zdruzenjem/

Izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost višji, a obsegali enak delež BDP
Bruto domači izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost (BIRR) so v Sloveniji v 2022 po končnih podatkih znašali 1 milijardo in 195 milijonov EUR ter so se tako peto leto zapored nominalno občutno povečali. V primerjavi z letom prej so zrasli za 7,4 %, v primerjavi z letom 2017, ko je bil njihov znesek najnižji v zadnjih 10 letih (803 milijone EUR), pa za 49 %. Več: Raziskovalno-razvojna dejavnost, podrobni podatki, 2022 (stat.si)

Honorarni delavci na visokošolskih zavodih in višjih strokovnih šolah, 2022/23
Število pedagoških honorarnih delavcev na visokošolskih zavodih je bilo v opazovanem študijskem letu za nekaj manj kot 5 % večje kot v predhodnem. Nekoliko izraziteje se je povečalo med tistimi z redno zaposlitvijo na teh zavodih (za 7 %) v primerjavi s tistimi brez nje (za 6 %). Več: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/11652

Znanstvena monografija: Empowering Teachers Across Europe to Deal with Social, Emotional and Diversity-Related Challenges, Volume 1: Experimentation Perspectives
Sveže iz tiska: Znanstvena monografija: Empowering Teachers Across Europe to Deal with Social, Emotional and Diversity-Related Challenges, Volume 1: Experimentation Perspectives (urednica dr. Ana Kozina). Znanstvena monografija opredeli konceptualno prepletanje socialnih in čustvenih kompetenc ter prepoznavanja raznolikosti, ki ga skozi program ROKA v ROKI eksperimentalno preizkusi pri učiteljicah in učiteljih petih evropskih. V monografiji so podrobno predstavljeni procesi konceptualizacije, implementacije in evalvacije programa ROKA v ROKI. Monografija je prosto dostopna na povezavi: https://www.waxmann.com/en/waxmann-buecher/?no_cache=1&tx_p2waxmann_pi2%5Bbuch%5D=BUC129038&tx_p2waxmann_pi2%5Baction%5D=show&tx_p2waxmann_pi2%5Bcontroller%5D=Buch&cHash=8055d9ce9aa226821f692872062fe808

Vabilo k sodelovanju v raziskavi: Model pozitivnega razvoja učiteljic in učiteljev – preplet notranjih (motivacijskih, čustvenih in kognitivnih) in zunanjih (šolskih in sistemskih) virov med šolskim letom
Pedagoški inštitut v sodelovanju s Pedagoško fakulteto in Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru vabi k sodelovanju v raziskavi: Model pozitivnega razvoja učiteljic in učiteljev – preplet notranjih (motivacijskih, čustvenih in kognitivnih) in zunanjih (šolskih in sistemskih) virov med šolskim letom. Raziskava je odgovor na trenutne izzive učiteljskega poklica v Sloveniji. Da bo raziskava zajela realno stanje učiteljic in učiteljev v Sloveniji, je sodelovanje učiteljic in učiteljev na vaši šoli izjemno pomembno in dragoceno.  Več infoprmacij o raziskavi: https://www.pei.si/wp-content/uploads/2024/03/Opis_MPRU.pdf

Knjižne novosti Založbe UL Pedagoške fakultete
V okviru Založbe UL Pedagoške fakultete sta nedavno izšli dve novi publikaciji: Spotaknjena sLIKanica: Matematična slikanica (Anja Novak, Špela Novak, Tjaša Pogačar, Katja Sorta; ur. dr. Vida Manfreda Kolar, dr. Uršula Podobnik, Hema Vasle) in Socialni kontekst učne samoregulacije (Dr. Urška Žerak). Publikaciji je mogoče prelistati na spletni strani Založbe UL Pedagoške fakultete: https://zalozba.pef.uni-lj.si/index.php/zalozba.

Novosti Založbe UP v letu 2024
Založba UP je v januarju 2024 uspešno stopila v novo leto s kar štirimi publikacijami, ki vključujejo monografijo Kvalitativno pedagoško raziskovanje (uredili: Nina Krmac, Majda Cencič) in priročnik Pedagoško raziskovanje za vzgojitelje (Jovita Pogorevc Merčnik). Več: Založba UP uspešno začela leto 2024 z novimi publikacijami (upr.si)

O TALIS-u: Vse o OECD raziskavi o učiteljih
Ste učitelj ali ravnatelj, ki želi izboljšati način učenja svojih učencev ali dijakov? Ali bi radi, da se vaš glas upošteva pri razpravah na najvišjih ravneh odločanja o izobraževalni politiki? OECD Mednarodna raziskava poučevanja in učenja (TALIS - Teaching and Learning International Survey) sprašuje učitelje in ravnatelje o njihovih izkušnjah, šolah, delovnih pogojih. Za več informacij si oglejte video https://www.youtube.com/watch?v=l1m5A6WWT1E ali obiščite spletno stran www.oecd.org/talis ali http://talispei.splet.arnes.si/.

Raziskava študije izvedljivosti LLLP
Študija izvedljivosti o nacionalnih platformah vseživljenjskega učenja raziskuje obstoječe prakse in strukture sodelovanja na nacionalni in regionalni ravni. Cilj je ugotoviti in spodbuditi možnosti za strukturirano sodelovanje zainteresiranih strani na področju izobraževanja in usposabljanja v različnih državah EU. Več: https://epale.ec.europa.eu/sl/content/raziskava-studije-izvedljivosti-lllp

HUD sklad
S 1. marcem se je odprl Pilotni poziv za povečanje učinka humanističnih, umetniških in družboslovnih (HUD) raziskav na družbo Univerze v Ljubljani – HUD sklad. Sklad bo financiral aktivnosti za povečanje vpliva, učinka in družbenega pomena humanističnih, umetniških in družboslovnih (HUD) raziskav na družbo. Več: https://ppz.uni-lj.si/hud-sklad-ul-2024/

 

EERA NOVICE

EERA  praznuje 30 let
EERA leta 2024 praznuje 30 let in kot del praznovanj jubileja predstavlja spomine in razmišljanja posameznic in posameznikovi, ki so bili v srcu združenja. V seriji blog objav, ki bodo potekale skozi leto 2024, bodo delili dragocene spomine ljudi, ki so pomagali razvijati skupnost EERA. Prva dva blog zpaisa sta že na voljo: dr. Jani Ursin: https://blog.eera-ecer.de/30-years-of-eera-its-the-people-who-make-eera/ , dr. Peter Gray: https://blog.eera-ecer.de/eera-and-ecer-nostalgic-reflections-of-a-past-love-affair/  in dr. Lejf Moos: https://blog.eera-ecer.de/maturing-an-association-eera-turns-30/ 

ECER 2024
ECER 2024 bo potekal od 26. 8. do 30. 8. v Nikosii na Cipru. Tema letošnje konference je Education in an Age of Uncertainty: memory and hope for the future: https://eera-ecer.de/conferences/ecer-2024-nicosia/theme-education-in-an-age-of-uncertainty-memory-and-hope-for-the-future  . Se vidimo!

 

MEDNARODNE KONFERENCE

Znanstveni sestanek - 50 let Pedagoške fakultete v Kopru
Vabljeni na 20. znanstveni sestanek, ki ga organizira Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, z naslovom 50 let Pedagoške fakultete v Kopru: Proučevanje preteklosti, razumevanje sedanjosti, oblikovanje prihodnosti vzgoje in izobraževanja, v petek, 22. novembra 2024, v prostorih fakultete (Cankarjeva 5 v Kopru). Rok za oddajo prispevka je 2. april 2024. Več: https://www.pef.upr.si/sl/novice/2024011914074755/znanstveni-sestanek-50-let-pedagoske-fakultete-v-kopru

Premislek o otroštvu III: Poučevanje za vključujočo, tehnološko kompetentno in trajnostno naravnano družbo
Konferenca bo potekala 4. oktobra 2024 na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. S konferenco želimo spodbuditi k izmenjavi strokovnih mnenj in aktualnih pobud vseh deležnikov vzgojno-izobraževalnega sistema za razvoj vzgoje in izobraževanja v perspektivi reformnih prizadevanj, predvidenih med letoma 2022 in 2026. Na konferenci lahko sodelujete s povzetkom ali celotnim prispevkom. Kotizacija za aktivno udeležbo s prispevkom na konferenci znaša 50 EUR za zgodnje plačilo (do 7. aprila 2024) oz. 70 EUR za pozno plačilo (po 7. aprilu 2024). Kotizacija vključuje kosilo, kavo, prigrizke med odmori in stroške izdaje publikacije. Na konferenco se lahko prijavite tudi brez prispevka, višina kotizacije je enaka. Umetniški del konference se bo izvedel v obliki spremljevalnega programa. Razstavljavci ne plačajo kotizacije. Pred izvedbo konference načrtujemo izdajo zbornika povzetkov in znanstvene monografije v e-verziji, odprti dostop. Več informacij o konferenci in prijavi najdete na spletni strani konference: https://pef.um.si/raziskovanje-in-umetnost/konference/premislek-o-otrostvu-iii-poucevanje-za-vkljucujoco-tehnolosko-kompetentno-in-trajnostno-naravnano-druzbo-2024/

 

DRUGO

ARIS odprti razpisi

 

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000