default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani bo od 20. do 22. maja 2021 gostila 15. mednarodno konferenco mreže TEPE (Teacher Education Policy in Europe) pod naslovom “Challenges of distance teaching in teacher education and education”. Organizator konferenco pripravlja tako, da bo potekala kot ''mešani'' dogodek (s prisotnostjo na UL PEF in preko spleta), če bodo epidemiološke razmere to dopuščale, v vsakem primeru pa bo zagotovo potekala preko spleta.

Vsebina

DRUŠTVENE NOVICE

- 5. znanstvena konferenca »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Medsebojni vpliv raziskovanja in prakse«
- Okrogla miza SLODRE ob izidu znanstvene monografije Razvoj i aktualne tendencije pedagogije i školstva na području nekadašnje Jugoslavije – prestavljena
- ECER 2020: odpovedan

DOMAČE NOVICE

- Izid monografije »Vsak otrok si zasluži najboljšega učitelja«, ki je posvečena dr. Cveti Razdevšek Pučko
- Evropski ministri o izobraževanju na daljavo in o pripravah na zaključek šolskega leta
- Vzpostavitev izobraževalne podporne točke Razlagamo.si
- ARRS mehanizem za začasno povečanje financiranja raziskovalnih programov za izvajanje raziskav v zvezi s pandemijo COVID-19
- Projekt DITEAM12 na Pedagoškem inštitutu
- Na Pedagoškem inštitutu poteka raziskava, ki meri učinek razvijanja čustvenih kompetenc na posameznikovo psihološko funkcioniranje v času pandemije

Vsebina

DRUŠTVENE NOVICE

- 5. znanstvena konferenca »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Medsebojni vpliv raziskovanja in prakse«
- Podeljena SLODRE priznanja za najboljše doktorsko delo, za izjemne dosežke in za življenjsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja
- Izvedena prva okrogla miza v soorganizaciji SLODRE

EERA NOVICE

- EERA blog: vabilo
- Dostop do spletnih vsebin: Reconecting EERA: Reconecting communities
- ECER 2021: bo
- EERA poletna šola: bo

Vsebina

DRUŠTVENE NOVICE
- ECER 2020: Glasgow
- WERA 2020: World Education Research Association (WERA) Focal Meeting 2020
- Plačilo članarine

DOMAČE NOVICE
- Predstavljeno je bilo strokovno telo za pripravo nove Bele knjige
- Strokovni posvet v okviru Programa mednarodne primerjave dosežkov učencev in učenk PISA 2018
- Izšla je nova monografija: Razvoj i aktualne tendencije pedagogije i školstva na području nekadašnje Jugoslavije
- Izid znanstvene monografije z naslovom Social, emotional and intercultural competencies for inclusive school environments across Europe: Relationships matter
- Nacionalni posvet projekta INOVUP z naslovom Izzivi in dileme visokošolskega poučevanja: kje smo in kam želimo
- Projekt NEMO na Pedagoškem inštitutu
- Izid nove številke Revije Centra za študij edukacijskih strategij (CEPS)
- Vabilo k oddaji povzetkov in prispevkov za tematske številke znanstvene revije Šolsko polje

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000