default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

Tudi letos Pedagoški inštitut (PI), Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE), Center Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) ter Pedagoška fakulteta Univerze v Kopru organizirajo 8. znanstveno konferenco z naslovom Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Izobraževanje učiteljic in učiteljev za raziskovalno učenje in poučevanje.

Vsebina:

Društvene novice
- Plačilo letne SLODRE članarine
- 7. znanstvena konferenca »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Digitalizacija vzgoje in izobraževanja – priložnosti in pasti

Domače novice
- Nov projekta Pedagoškega inštituta »ROKA v ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev«
- 18. mednarodni znanstveni sestanek na UP PEF
- 5. konferenca Lastovke UP
- Letna konferenca Zdravje otrok in mladostnikov
- Okrogla miza Pogled na ducat let Inkluzivne pedagogike

Vsebina:

Društvene novice
- Plačilo letne SLODRE članarine
- Nova sestava Upravnega odbora SLODRE (2023-2024)

Domače novice
- Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023
- Vabilo na strokovni posvet ZDPDS 'Potrebujemo v Sloveniji novo reformo sistema vzgoje in izobraževanja?'
- Ustanovna seja Delovne skupine za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja
- Monografija Early Childhood Education and Care Teacher Education in Europe (Trends, Perspectives and Guidelines)
- Projekt SETCOM – Podporna okolja za spodbujanje prečnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju
- Pedagoški inštitut sodeluje pri pripravi digitalnega orodja za krepitev pismenosti o duševnem zdravju
- Alternator: Misliti znanosti. – Vabilo k branju in pisanju

Vsebina

Društvene novice
-
Plačilo letne SLODRE članarine
- 6. znanstveno konferenco »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Učenje in poučevanje na daljavo – izkušnje, problemi, perspektive«
Domače novice
- Simpozij na temo retorike in pandemije
- Mednarodni sestanek: Prehodi kot povezovanje različnih okolij in stopenj izobraževanja
- Mednarodna znanstvena konferenca Perspektiva razvoja izobraževanja učiteljev
- CEPS Journal: Edukacijske reforme in družbene spremembe
EERA novice
- Uspešen zaključek mednarodne konference ECER 2021
Mednarodne konference
- Priporočila s konference TEPE 2021 “Challenges of distance teaching in teacher education and education”
- ECE 2022: Deseta evropska konferenca o izobraževanju

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000