default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

Vsebina

DRUŠTVENE NOVICE

- 5. znanstvena konferenca »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Medsebojni vpliv raziskovanja in prakse«
- Podeljena SLODRE priznanja za najboljše doktorsko delo, za izjemne dosežke in za življenjsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja
- Izvedena prva okrogla miza v soorganizaciji SLODRE

EERA NOVICE

- EERA blog: vabilo
- Dostop do spletnih vsebin: Reconecting EERA: Reconecting communities
- ECER 2021: bo
- EERA poletna šola: bo

Vsebina

DRUŠTVENE NOVICE
- ECER 2020: Glasgow
- WERA 2020: World Education Research Association (WERA) Focal Meeting 2020
- Plačilo članarine

DOMAČE NOVICE
- Predstavljeno je bilo strokovno telo za pripravo nove Bele knjige
- Strokovni posvet v okviru Programa mednarodne primerjave dosežkov učencev in učenk PISA 2018
- Izšla je nova monografija: Razvoj i aktualne tendencije pedagogije i školstva na području nekadašnje Jugoslavije
- Izid znanstvene monografije z naslovom Social, emotional and intercultural competencies for inclusive school environments across Europe: Relationships matter
- Nacionalni posvet projekta INOVUP z naslovom Izzivi in dileme visokošolskega poučevanja: kje smo in kam želimo
- Projekt NEMO na Pedagoškem inštitutu
- Izid nove številke Revije Centra za študij edukacijskih strategij (CEPS)
- Vabilo k oddaji povzetkov in prispevkov za tematske številke znanstvene revije Šolsko polje

Vsebina

DRUŠTVENE NOVICE

- 5. znanstvena konferenca »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Medsebojni vpliv raziskovanja in prakse«
- Okrogla miza SLODRE ob izidu znanstvene monografije Razvoj i aktualne tendencije pedagogije i školstva na području nekadašnje Jugoslavije – prestavljena
- ECER 2020: odpovedan

DOMAČE NOVICE

- Izid monografije »Vsak otrok si zasluži najboljšega učitelja«, ki je posvečena dr. Cveti Razdevšek Pučko
- Evropski ministri o izobraževanju na daljavo in o pripravah na zaključek šolskega leta
- Vzpostavitev izobraževalne podporne točke Razlagamo.si
- ARRS mehanizem za začasno povečanje financiranja raziskovalnih programov za izvajanje raziskav v zvezi s pandemijo COVID-19
- Projekt DITEAM12 na Pedagoškem inštitutu
- Na Pedagoškem inštitutu poteka raziskava, ki meri učinek razvijanja čustvenih kompetenc na posameznikovo psihološko funkcioniranje v času pandemije

Vsebina

DRUŠTVENE NOVICE

  • SLODRE okrogla miza
  • 4. znanstvena konferenca »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja« v soorganizaciji SLODRE
  • Prejemniki priznanj za raziskovanje na področju vzgoje in raziskovanja
  • ECER 2020: Glasgow

DOMAČE NOVICE

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000