default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

Vsebina

DRUŠTVENE NOVICE

- 5. znanstvena konferenca »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Medsebojni vpliv raziskovanja in prakse«
- Okrogla miza SLODRE ob izidu znanstvene monografije Razvoj i aktualne tendencije pedagogije i školstva na području nekadašnje Jugoslavije – prestavljena
- ECER 2020: odpovedan

DOMAČE NOVICE

- Izid monografije »Vsak otrok si zasluži najboljšega učitelja«, ki je posvečena dr. Cveti Razdevšek Pučko
- Evropski ministri o izobraževanju na daljavo in o pripravah na zaključek šolskega leta
- Vzpostavitev izobraževalne podporne točke Razlagamo.si
- ARRS mehanizem za začasno povečanje financiranja raziskovalnih programov za izvajanje raziskav v zvezi s pandemijo COVID-19
- Projekt DITEAM12 na Pedagoškem inštitutu
- Na Pedagoškem inštitutu poteka raziskava, ki meri učinek razvijanja čustvenih kompetenc na posameznikovo psihološko funkcioniranje v času pandemije

Vsebina

DRUŠTVENE NOVICE

  • SLODRE okrogla miza
  • 4. znanstvena konferenca »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja« v soorganizaciji SLODRE
  • Prejemniki priznanj za raziskovanje na področju vzgoje in raziskovanja
  • ECER 2020: Glasgow

DOMAČE NOVICE

Vsebina

DRUŠTVENE NOVICE
- ECER 2020: Glasgow
- WERA 2020: World Education Research Association (WERA) Focal Meeting 2020
- Plačilo članarine

DOMAČE NOVICE
- Predstavljeno je bilo strokovno telo za pripravo nove Bele knjige
- Strokovni posvet v okviru Programa mednarodne primerjave dosežkov učencev in učenk PISA 2018
- Izšla je nova monografija: Razvoj i aktualne tendencije pedagogije i školstva na području nekadašnje Jugoslavije
- Izid znanstvene monografije z naslovom Social, emotional and intercultural competencies for inclusive school environments across Europe: Relationships matter
- Nacionalni posvet projekta INOVUP z naslovom Izzivi in dileme visokošolskega poučevanja: kje smo in kam želimo
- Projekt NEMO na Pedagoškem inštitutu
- Izid nove številke Revije Centra za študij edukacijskih strategij (CEPS)
- Vabilo k oddaji povzetkov in prispevkov za tematske številke znanstvene revije Šolsko polje

Vsebina

DRUŠTVENE NOVICE
- Žalna seja v spomin red. prof. dr. Branki Čagran
- Vabilo na SLODRE okroglo mizo: Slovenska osnovna šola v luči konceptualnih rešitev osnovnošolske zakonodaje iz leta 1996
- Vabilo na SLODRE okroglo mizo ob izidu knjige »Inclusion in Education: Reconsidering Limits, Identifying Possibilities«
- 4. znanstvena konferenca v soorganizaciji SLODRE ‘Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju’
- Priznanja in nagrade Pedagoškega inštituta, v sodelovanju z društvom SLODRE

DOMAČE NOVICE
- Nova znanstvena monografija »O pravičnosti izobraževalnih politik in praks«
- Predstavitev rezultatov Mednarodne raziskave poučevanja in učenja TALIS 2019
- Pedagoška fakulteta v Ljubljani sodeluje v Erasmus+ projektu: “LISTiac

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000