default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

Vsebina

Društvene novice
-
Plačilo letne SLODRE članarine
- 6. znanstveno konferenco »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Učenje in poučevanje na daljavo – izkušnje, problemi, perspektive«
Domače novice
- Simpozij na temo retorike in pandemije
- Mednarodni sestanek: Prehodi kot povezovanje različnih okolij in stopenj izobraževanja
- Mednarodna znanstvena konferenca Perspektiva razvoja izobraževanja učiteljev
- CEPS Journal: Edukacijske reforme in družbene spremembe
EERA novice
- Uspešen zaključek mednarodne konference ECER 2021
Mednarodne konference
- Priporočila s konference TEPE 2021 “Challenges of distance teaching in teacher education and education”
- ECE 2022: Deseta evropska konferenca o izobraževanju

Vsebina

DRUŠTVENE NOVICE

 • Pedagoški inštitut v sodelovanju z FDV UL in FF UM organizira mednarodni simpozij z naslovom Kako misliti (in razumeti) radikalizacijo in nasilni ekstremizem s podporo društva SLODRE
 • Plačilo članarine

DOMAČE NOVICE

 • Slovenska znanost in raziskovanje v boju proti pandemiji COVID-19 (druga dopolnitev)
 • 17. mednarodni znanstveni sestanek na temo Prehodi kot povezovanje različnih okolij in stopenj izobraževanja.
 • Spodbujanje nadarjenih v ustvarjalnost in inovativnost
 • Monografija dr. Tine Štemberger Uvod v pedagoško raziskovanje in monografija dr. Jurke Lepičnik Vodopivec in dr. Maje Hmelak Dnevna rutina v vrtcu in njen pomen za razvoj otroka
 • Objavljeno poročilo z glavnimi ugotovitvami SIRIUS posveta o vključevanju
 • 11. februar – Mednarodni dan žensk in deklet v znanosti
 • O izkušnjah študentov s posebnimi potrebami na UL
 • KDO VE? - Natečaj za študente in dijake

Vsebina

DRUŠTVENE NOVICE

 • Mednarodni spletni simpozij Kako misliti (in razumeti) radikalizacijo in nasilni ekstremizem ob podpori društva SLODRE potekal 27. maja 2021

DOMAČE NOVICE

 • Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP)
 • Javno povabilo za zbiranje predlogov za nacionalno evalvacijsko študij (področje predšolske vzgoje)
 • Korak za korakom praznuje 25 let

TUJE NOVICE

 • Pri reviji Educational Philosophy and Theory (letnik 53, št. 8) je izšla tematska številka ’Talents and Distributive Justice’

EERA NOVICE

V torek, 2. februarja 2021, je Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE) organiziralo okroglo mizo na tematiko »Delovanje študentov na UP PEF«. Okroglo mizo, katere organizacija se kontinuirano seli med slovenskimi pedagoškimi fakultetami, je tokrat organizirala Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (UP PEF), vodila pa jo je prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, predsednica upravnega odbora SLODRE, ki je vse prisotne pozdravila tudi v imenu dekanje UP PEF, prof. dr. Mare Cotič.

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000