default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

V A B I L O na enajsto redno skupščino društva, v ponedeljek, 20. decembra 2021 ob 17.00 v spletnem okolju Zoom.

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani je v sodelovanju s Slovenskim društvom raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE) organizirala okroglo mizo o organizaciji raziskovanja in raziskovalnih dosežkih na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.

Pedagoška fakulteta UL že tradicionalno namenja veliko pozornost raziskovalnemu delu zaposlenih, pri čemer ima poleg namenskih fakultetnih sredstev ključno vlogo Raziskovalni inštitut PEF UL in več raziskovalnih centrov.

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE) v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani vabi na okroglo mizo o organizaciji raziskovanja in raziskovalnih dosežkih na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Pedagoška fakulteta UL že tradicionalno namenja veliko pozornost raziskovalnemu delu zaposlenih, pri čemer ima poleg namenskih fakultetnih sredstev ključno vlogo Raziskovalni inštitut PEF UL in več raziskovalnih centrov. Organizacijski okvir in spodbude za raziskovalke in raziskovalce na fakulteti bosta najprej na kratko predstavila dekan fakultete izr. prof. Janez Vogrinc in prof. dr. Mojca Čepič, predsednica komisije za znanstveno raziskovalno in umetniško dejavnost.

Obveščamo vas, da Komisija za priznanja in nagrade Pedagoškega inštituta, v sodelovanju s Slovenskim društvom raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE), tudi za leto 2021 razpisuje:

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000