default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

Spet je leto naokrog in vljudno vas vabimo, da se udeležite devete redne skupščine našega društva. Skupščina se bo pričela v četrtek, 5. decembra 2019 ob 17.00 v sejni sobi Pedagoškega inštituta (Gerbičeva 62, Ljubljana) z ugotavljanjem prisotnosti.

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem v projektu SKUM - Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (2017—2022) združuje 32 konzorcijskih partnerjev, od tega 26 vzgojno-izobraževalnih zavodov. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru prednostne osi 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost. Okrogla miza bo potekala 14. novembra 2019, ob 16.00 v prostorih fakultete. Toplo vabljeni.

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE) v sodelovanju s Centrom za študije edukacijskih politik (CEPS) na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani vabi na okroglo mizo z razpravo ob nedavnem izidu knjige »Inclusion in Education: Reconsidering Limits, Identifying Possibilities«.

Društvo mladih pedagogov FF UM in Slovensko društvo raziskovalcev edukacije (SLODRE) vabita na okroglo mizo z naslovom Slovenska osnovna šola v luči konceptualnih rešitev osnovnošolske zakonodaje iz leta 1996, ki bo 21. 5. 2019 ob 11.00 v amfiteatru Filozofske fakultete UM.

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000