default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

Vabimo vas k prijavi povzetka na 4. znanstveno konferenco "Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja", ki bo potekala 18. in 19. septembra 2019, v prostorih ZRC SAZU (Novi trg 2, Ljubljana). Osnovni cilj nacionalne znanstvene konference je diseminacija rezultatov raziskav ter izmenjava izkušenj, identifikacija ključnih problemov, izzivov in ovir v vzgoji in izobraževanju ter spodbujanje in razvoj raziskovanja nasploh. Letošnja konferenca ima kot svoj cilj izpostaviti tudi mednarodni vidik vzgoje in izobraževanja, pri čemer pa, seveda, ostaja odprta za vse druge pristope in usmeritve.

VABILO na okroglo mizo z naslovom »Povezanost socialno-ekonomskega statusa in učne uspešnosti: nacionalni in mednarodni vidik, ki bo potekala kot uvod v osmo redno skupščino društva SLODRE, v četrtek, 13. decembra 2018 ob 17.00 na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani (sejna soba).

Članicam in članom društva SLODRE

V A B I L O na osmo redno skupščino društva, v četrtek, 13. decembra 2018 ob 17.00 na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani, sejna soba, Gerbičeva 62, Ljubljana

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta in SLODRE - Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije vabita na okroglo mizo na temo Izzivi čezmejnega sodelovanja in krepitev medkulturnosti, ki bo potekala 14. novembra 2018 ob 16. uri v predavalnici P2 (UP PEF, Cankarjeva 5, Koper).

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000